Inhoud Huurpeil 1, 2022

Cover Huurpeil 2022-1
Slopen en bouwen staan, zoals het nu gebeurt, garant voor gigantische CO2-emissies. Is renoveren dus het betere plan? In het dossier van Huurpeil 1 beantwoorden drie experts deze vraag.

Sloop-nieuwbouw of renoveren, wat is beter als je klimaatverandering wil stoppen? Drie experts beantwoorden die vraag in het dossier in de eerste Huurpeil van 2022. Verder achtergronden over een kooprecht voor huurders en woningdelen als oplossing voor de woningnood.

Dat we van het gas af moeten, weten we. Maar als we onder de 1,5 °C temperatuurstijging willen blijven, moeten we ook op andere manieren snel stoppen met koolstofdioxide-uitstoot (CO2) in de gebouwde omgeving. Slopen en bouwen staan, zoals het nu gebeurt, garant voor gigantische CO2 emissies. Is renoveren dus het betere plan? In het dossier in Huurpeil 1 beantwoorden drie experts die vraag.

‘To buy or not to buy’

Het nieuwe kabinet heeft het voornemen om corporatiehuurders de optie te geven om hun woning over te kopen. Een plan dat is afgekeken van het Britse right to buy-beleid. Als sociaal huurder met een koopwens ziet freelance journalist Femke Noordink dit gretig tegemoet. Of verdringt haar recht om te kopen andermans recht op een betaalbare woning?

Wooncoöperaties

Het is de hoogste tijd om de wooncoöperatie uit de niche te halen, zoals dat in andere landen gebeurt. Bewoners krijgen niet alleen zeggenschap en eigenaarschap, maar ook betaalbare woningen. Journalist en wooncoöperatie-oprichter Frank Mulder vertelt ons hoe het gaat met wooncoöperaties in Nederland.

Woningdelen

Het woningtekort is het gevolg van beleid dat mensen dwingt om alleen te wonen. Door aan een paar sociale knoppen te draaien, kan diezelfde overheid de woningnood opheffen. Krijn van Beek beschrijft woningdelen als krachtige oplossing voor de woningnood en andere maatschappelijke problemen.

Tuinonderhoud

Bij tuinonderhoud komt de vraag regelmatig aan de orde: wie is verantwoordelijk en betaalt, de huurder of de verhuurder? Bijvoorbeeld bij het rooien van een dode boom. De juridische praktijk heeft hier een helder antwoord op.

Woningkwaliteit in prestatieafspraken

Energiebesparing heeft de volle aandacht, maar ten onrechte denken mensen vaak dat met verduurzaming de woning ook veiliger, gezonder en comfortabeler wordt. In de rubriek Huurderswerk het advies aan huurdersorganisaties om expliciet aandacht te hebben voor woningkwaliteit in de prestatieafspraken.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Liever verduurzamen dan huurder energiecompensatie geven.' De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u een politieke prent van Joep Bertrams en de eerste column van onze nieuwe columnist Mert Kumru, woon- en klimaatactivist en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. In de rubriek 'Huurderswerk' ook nog tips voor huurdersorganisaties om digitaal te gaan werken. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Inhoudsopgave

In de peiling: kort nieuws
4            WKO niet meer in servicekosten
               Verbod op loden leidingen
               Meetlat recht op wonen
5            Wat verandert er voor huurders in 2022?
               Kort nieuws van de Woonbondwebsite
               Prestatieafspraken leidend bij verkoop en liberalisering
6            Kantonrechter: HBOL telt mee
               Ondersteuning van wezen in ouderlijke huurwoningen
               Nieuwe richtlijn huurverhoging bij verduurzaming
7            Reparatiewet tegen tijdelijke huur aangenomen
               Kort nieuws van de Woonbondwebsite
               Huurquote: Live the easy life

Interview en achtergronden
8              Britse lessen over kooprecht voor huurders
12            Uitweg uit de wooncrisis 1: Wooncoöperaties
30            Uitweg uit de wooncrisis 2: Woningdelen
36            Huurderswerk: Woningkwaliteit in de prestatieafspraken
38            Huurderswerk: Digitalisering

Dossier
20           Slopen of renoveren?

De zeepkist: opinie en debat
24            De stelling: ‘Liever verduurzamen dan energiecompensatie’
25            Op de zeepkist: Een boodschap uit het woonprotest
26            Lezersbrieven
27            Column Jos van der Lans

Feit of fabel: cijfers
15            (Duurzame) warmte is duurder dan gas

Recht of krom?
28            Over een dode boom en tuinonderhoud

Leesvoer
34            Onlangs verschenen uitgaven
35            Uitgewoond 

Woonbond
40            Nieuws uit de achterban en de vereniging
42            Activiteiten
43            Normhuur in huurtoeslag
44            Publicaties
46            Wat heeft de Woonbond te bieden?
47            Colofon

Huurpijltjes
48            Joep Bertrams
48            Column Mert Kumru

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen