Inhoud Huurpeil 2, 2020

De cover van Huurpeil 2, 2020 met containerhuisvesting voor duizend jongeren aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam.

Het kabinet en de Tweede kamer willen dat er voor spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, mensen in scheiding en anderen die snel woonruimte nodig hebben 15.000 flexwoningen per jaar worden gebouwd. Is dat haalbaar? In een dossier lichten we het Stimuleringsplan Flexwonen van BZK-minister Ollongren door. En de inmiddels voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen betoogt in een essay dat de combinatie van flexwoningen en tijdelijke huurcontracten in een geliberaliseerde woningmarkt een bedreiging is voor hurend Nederland. Al zijn ook de goede voorbeelden van flexwonen hem niet ontgaan.

Acute financiële problemen

Verder in deze Huurpeil veel aandacht voor huren in tijden van corona. Zoals een interview met Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Door de coronacrisis zijn talloze huurders in acute financiële problemen gekomen en ook het deel dat schulden opbouwt stijgt met de dag. Het Nibud adviseert mensen over hun financiën en deelt zijn kennis en kunde met partijen die invloed hebben op de huishoudbudgetten. Het Nibud zet momenteel alle zeilen bij.

Huurverhogingen

We zetten alle gebeurtenissen en maatregelen voor huurders sinds het begin van de coronacrisis half maart op een rij. Opmerkelijk is dat verhuurders heel verschillend blijken om te gaan met de huurverhoging op 1 juli.

Evaluatie verhuurderheffing

De Woonbond, corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van de verhuurderheffing. Die blijken zeer vergaand en funest voor de nieuwbouw. Er kunnen door de heffing de komende jaren zo’n 100.000 woningen minder worden gebouwd.

Geen gelijk speelveld

In de rubriek Feit of fabel dit keer aandacht voor de vraag of er een 'gelijk speelveld' (level playing field) is tussen woningcorporaties en commerciële verhuurders. Niet dus. Corporaties betalen 16 tot 31 procent meer belasting dan institutionele beleggers en kleine particuliere verhuurders van sociale huurwoningen.

Huurderswerk

In de nieuwe rubriek 'Huurderswerk' over het werk van de lidorganisaties van de Woonbond, een artikel over online werken voor huurdersorganisaties. Nu de coronacrisis ons gedwongen heeft om meer online te communiceren, zijn veel mensen daarover (stiekem) best enthousiast geworden. Ook huurdersorganisaties. Nadelen en terechte bedenkingen bij bepaalde platforms of software zijn er ook.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten moet veel langer gelden.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over wanneer een medebewoner erkend zal worden als (mede)huurder. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina's met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Inhoudsopgave

In de peiling: kort nieuws
4             Geen noodknop vrije sector
                Kabinet wil toeslagen versimpelen
                Meer aanbod door coronacrisis
5             Bijna 10.000 verzoeken bij Huurcommissie
                Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Lessen voor NL van ramp Grenfell Tower
6             Spoedwet verlenging flexcontracten             
                Subsidieregeling Renovatieversneller
7             Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Ouderen willen liever niet verhuizen
                Huurquote: Josta van Bockxmeer

Interview en achtergronden
8               Interview met Arjan Vliegenthart
12            Huren in tijden van corona
16            Onderzoek verhuurderheffing
34            Rapport Ruimte voor wonen
40            Huurdersorganisaties gaan online

Dossier
20            Tien pagina's over flexwonen

De zeepkist: opinie en debat
30            De stelling: ‘Spoedwet moet langer duren’
31            Op de zeepkist: Fotomodellen gezocht
32            Lezersbrieven
33            Column Jos van der Lans

Feit of fabel: cijfers
19            Level playing field in de huursector?

Recht of krom?
36            Duurzame gemeenschappelijke huishouding

Leesvoer
38            Onlangs verschenen uitgaven
39            'Pak dakloosheid structureel anders aan'

Woonbond
44            Nieuws uit de achterban en de vereniging
48            Publicaties
50            Wat heeft de Woonbond te bieden?

Service
51            Colofon

Huurpijltjes
52           Huurstakingen VS, Australië en Engeland
                Column Pieter Bregman

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen