Inhoud Huurpeil 3, 2022

Cover Huurpeil 3 2022
Cover Huurpeil 3 2022

In Huurpeil 3 fileren we de woningbouwplannen van dit kabinet. 100.000 Woningen per jaar erbij, maar hoe zit het met de mensen, het geld, de locaties en stikstof als we dat voor elkaar moeten krijgen?

In een dossier over de Nationale Woon- en Bouwagenda vertellen een ervaren corporatiebestuurder, een actieve gedeputeerde en een kersverse wethouder over de kansen, problemen en uitdagingen om er tot eind 2030 maar liefst 900.000 woningen bij te bouwen.

Stikstof

Nog een heikel punt voor de woningbouw: stikstof. Terwijl boeren en natuurorganisaties polderen aan het front van de stikstofcrisis, strijden rekenmeesters om woningbouwprojecten vergund te krijgen. Zal de woningbouw nog meer tot stilstand komen na een uitspraak van de Raad van State die in oktober wordt verwacht?

Tijdelijke huur, uitgesteld leven

Huurders krijgen sinds de Wet doorstroming huurmarkt steeds vaker een tijdelijk contract. Deze trend stuwt de huurprijzen omhoog en brengt huurders veel onzekerheid. De Tweede Kamer houdt volgende week een rondetafelgesprek hierover.

Preventie met gezag

De wijk is, na een beleidsvacuüm van bijna tien jaar, weer terug op de politieke agenda. in juli presenteerde het kabinet zijn nieuwe wijkaanpak. Kernpunten zijn het verbeteren van de woningvoorraad, het bieden van perspectief met onderwijs en werk en het voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. In gesprek met Pieter Tops, hoogleraar ondermijning.

Oei, de middenhuur

Komen er meer betaalbare woningen voor woningzoekenden met een modaal inkomen? Het was een belangrijk thema op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada.

Tweedeling woningmarkt

De tweedelig op de woningmarkt is groot. Huurders missen een mooie wooncarrière, En jongeren raken bekneld in de vrije sector, zo blijkt nu ook uit de recente cijfers van het Woononderzoek Nederland (WoON 2021).

Op de zeepkist over woonwagenbeleid

Sabina Achterbergh, voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma, Woonwagenbewoners Nederland, legt in de rubriek Op de zeepkist uit dat er ook sinds het nieuwe woonwagenbeleid in 2018 vrijwel geen woonwagenstandplaatsen bijgekomen zijn in Nederland. De discriminatie gaat door.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling dat de verkoop van sociale huurwoningen een goed idee is. Columnist Jos van der Lans laat zich uit over de regulering van de vrije sector. Op de achterpagina vindt u een politieke prent van Joep Bertrams en de column van onze columnist Mert Kumru, woon- en klimaatactivist en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Inhoudsopgave

In de peiling: kort nieuws
4            Normhuur slecht ontvangen
               Vestia in drie delen
               Gedwongen opvang asielzoekers
5            Kraakpand in recordtijd ontruimd
               Kort nieuws van de Woonbondwebsite
               Voorrang voor vitale beroepen
6            Bouwimpuls bekritiseerd
               Energietoeslag ligt op de plank
               Amersfoort behoudt inschrijfduur
7            Kort nieuws van de Woonbondwebsite
               Huisjesmelker Cees Engel overleden
               Huurquote: Armoede verzwakt wijken

Interview en achtergronden
8              Interview hoogleraar Pieter Tops
12            WoON, tweedeling op de woningmarkt
16            Stikstof en woningbouw
32            Tijdelijke huur, uitgesteld leven

36            Oei, de middenhuur
40            Huurderswerk: Nationale prestatieafspraken

Dossier
20           Nationale Woon- en Bouwagenda

De zeepkist: opinie en debat
28            De stelling: ‘Verkoop sociale huurwoningen een goed idee'
29            Op de zeepkist: Woonwagenbeleid een wassen neus?
30            Lezersbrieven
31            Column Jos van der Lans

Feit of fabel: cijfers
39            Nederland telt tekort 315.000 woningen

Recht of krom?
34            Legitimiteit huurdersorganisatie weer ter discussie

Leesvoer
42            Onlangs verschenen uitgaven
43            De kwestie verwarde personen

Woonbond
44            Nieuws uit de achterban en de vereniging
46            Activiteiten
47            Handreiking huurdersgegevens AVG-proof
48            Publicaties
50            Wat heeft de Woonbond te bieden?
51            Colofon

Huurpijltjes
52            Joep Bertrams
52            Column Mert Kumru

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen