Redactioneel commentaar

Woningtekort

Van het gas af…  én waar voor je geld

 

Techniek, geld en draagvlak. Dat is er nodig om Nederland van het gas af te krijgen. Maar liefst niet in die volgorde. In een dossier over aardgasvrije wijken legt hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal uit dat het creëren van draagvlak wat haar betreft de meest cruciale factor is om van de energietransitie een succes te maken. De sleutel daarvoor ligt in haar ogen in het geluk en de tevredenheid van bewoners. Ontbreekt dat? Dan is de energietransitie gedoemd om te mislukken.

Over tevredenheid en geluk gesproken: in de commerciële en particuliere huursector zijn heel veel huurders allerminst tevreden en gelukkig. Integendeel. Ze zijn woedend en maken zich grote zorgen over de sterk gestegen huren. Gecombineerd met achterstallig onderhoud en belabberde dienstverlening, vinden ze dat ze absoluut geen waar voor hun geld krijgen.

De onvrede is inmiddels zo groot dat acht huurders(verenigingen) in de regio Amsterdam de koppen bij elkaar hebben gestoken en zich eind vorig jaar hebben verenigd in de Federatie Huurders Commerciële Sector. In dit nummer een interview met de strijdlustige nieuwe club die een vuist wil maken tegen de marktmacht van commerciële verhuurders. Ze willen dezelfde rechten krijgen als huurders in de gereguleerde huursector en dus ook naar de Huurcommissie kunnen stappen. Daarvoor moet de liberalisatiegrens fors omhoog. Een soortgelijk voorstel van GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders wordt binnenkort besproken in de Kamer.

Speciale aandacht van politiek Den Haag verdienen huurders in de particuliere sector met een gereguleerd huurcontract en een middeninkomen, in de Haagse wandelgangen beter bekend als ‘scheefwoners’. Sinds de invoering van de inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ in 2013 is hun aanvankelijk betaalbare huur fors gestegen, vaak tot boven € 1.000. Hoezo scheefwoners? Kopen of verhuizen naar iets goedkopers kunnen of mogen ze meestal niet. Lachende derde zijn de huiseigenaren die de extra huurpenningen opstrijken zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Aan de politiek de schone taak, nee de dure plicht, om snel een einde aan te maken aan deze misstand.

Kees de Jong
hoofdredacteur

Dit is een artikel uit Huurpeil 1, 2020

 

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen