Redactioneel commentaar

Woningtekort

Schier (on)mogelijk

 

‘Welkom op Schiermonnikoog. En voor de Eilanders: welkom thuis’. Het omroepbericht op de veerboot kondigt de ontscheping aan. Voor een dag streek ik met mijn gezin neer op Schier. We waaiden uit op het strand en einde dag lachte een restauranthouder de door onze kinderen gemaakte rommel ontspannen weg.

 

Schier lijkt iedereen een plek te bieden, maar op het eiland zijn bouwruimte en huurwoningen schaars, koopwoningen onbetaalbaar. Horecapersoneel heeft vaak de werkgever als huisbaas. Bij ontslag dreigt een leven als dakloze. Maar statistische kaartjes die de woningnood weergeven, kleuren de eilanden gemakshalve mee met de provincie waartoe zij behoren: daardoor zou er nauwelijks spanning op de woningmarkt zijn. Een oplettende lezer attendeerde de redactie.

 

Een rondgang langs De Wadden leert dat corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties er samen proberen uit te komen. Men denkt na over sneller, meer of flexibel bouwen. Iedereen lijkt van goede wil en die houding typeert hoe Nederland omgaat met de grote woningnood. Overigens is de wooncrisis volgens Platform 31 juist de uitkomst van dertig jaar volkshuisvestingsbeleid. Online keken ruim 500 belangstellenden mee naar de debatavond waar het onderzoek werd gepresenteerd. Kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen zijn de grootste pijnpunten. Boosdoeners zijn de Woningwet en de verhuurderheffing die woningcorporaties beknotten. Hierdoor kromp de sociale huursector, stegen huren met 25 procent en stokt sociale nieuwbouw door geldgebrek.

 

In het debat pleitte Woonbonddirecteur Zeno Winkels voor een terugkeer van een Ministerie voor Volkshuisvesting. Met alleen goede wil kom je er niet. Zonder gericht beleid lossen we de wooncrisis niet op. Komend kabinet moet zich bewust zijn van de geleerde lessen. Actieve huurders moeten de Haagse politiek daarom wijzen op de noodzaak van beleid dat voorrang geeft aan betaalbare woningbouw. Lees op pagina 45 hoe u daarbij kan helpen. Wellicht komt het dan nog allemaal goed. Tenminste, als die nieuwe minister van Volkshuisvesting dan wél beschikt over juist ingekleurde kaartjes. Anders raken we nog verder van huis.

 

Olivier van Bekkum

uw nieuwe redacteur

 

Dit is een artikel uit Huurpeil 4, 2020

 

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen