Redactioneel commentaar

Woningtekort

Hoogste tijd voor Volkshuisvesting

 

Het is lang geleden dat gerenommeerde kranten als de Volkskrant en NRC Handelsblad uitgebreid over wonen en volkshuisvesting schreven. Maar sinds kort gaat er geen week voorbij of beide kranten berichten vaak en veel over woningnood, betaalbaarheid en verduurzaming. De toegenomen journalistieke aandacht geeft aan dat er echt iets aan de hand is. De bouwproductie komt maar niet echt op stoom, terwijl er honderdduizenden mensen vaak al jaren zitten te smachten om een woning. Een betaalbare woning wel te verstaan. En liefst nog duurzaam ook.

Woningcorporaties luiden de noodklok. En terecht. De investeringscapaciteit van veel sociale verhuurders, vooral in de Randstad, is volstrekt onvoldoende om de immense bouw en verduurzamingsopgave te kunnen behappen. Zo zouden ze alleen al in Amsterdam, op basis van de woondeal die minister Ollongren begin juli met de Metropoolregio Amsterdam sloot, 5.000 woningen per jaar moeten bouwen. Maar daar hebben ze absoluut het geld niet voor. Met dank aan dezelfde minister Ollongren die hardnekkig blijft vasthouden aan de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen die dit jaar de € 2 miljard nadert.

Hoogste tijd dat het roer om gaat, te beginnen met de afschaffing van deze fel bekritiseerde belastingmaatregel. Het is een van de voorstellen in het Plan voor de Volkshuisvesting dat de Woonbond dit najaar zal presenteren. Samen met de achterban, een aantal externe partijen en bondgenoten, van de Landelijke Studentenbond en de FNV tot Aedes en de Vereniging Eigen Huis, heeft de Woonbond de afgelopen maanden gewerkt aan een integraal plan om de ingrijpende woonproblemen van deze tijd op te lossen. Belangrijkste doelstelling is dat iedereen recht heeft op een betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woning, in een prettige leefomgeving.

Dat dit niet aan de markt kan worden overgelaten, is inmiddels na drie kabinetten Rutte overduidelijk gebleken. De luid bezongen marktwerking heeft ervoor gezorgd dat de (huur)prijzen zijn geëxplodeerd, de sociale huursector een kopje kleiner is gemaakt en de kloof tussen huurders en kopers alleen maar groter is geworden.

De (rijks)overheid is dringend weer aan zet. Het is de hoogste tijd voor Volkshuisvesting. Meer over het Plan voor de Volkshuisvesting in een speciaal Huurpeildossier in dit nummer.

Kees de Jong

hoofdredacteur

Dit is een artikel uit Huurpeil 3, 2019

 

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen