Redactioneel commentaar

Woningtekort

Appeltje eitje

 

Om zeggenschap van huurders in leven te houden, moeten we het kennelijk flink breder trekken, zo blijkt uit ons dossier over zeggenschap. Het huurderswerk moet integraler deel gaan uitmaken van gemeenschapsvorming in de buurt. In plaats van daar als een losstaande overlegstructuur naast te staan. Huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen een waardevol onderdeel worden van netwerken in een wijk waarin alle spelers (bewonersinitiatieven, gemeente, verhuurders, welzijn, zorg, ondernemers) samenwerken om tot leefbare, duurzame en veerkrachtige buurten te komen.

 

Georganiseerde huurders nemen naar dat buurtnetwerk een wettelijk verankerde zeggenschapspositie voor bewoners mee. En dat is goud waard nu zeggenschap door bewoners op allerlei manieren onder druk komt te staan. Ronduit zorgwekkend is de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 de verantwoordelijkheid voor bewonersparticipatie bij de initiatiefnemers van gebiedsontwikkeling neerlegt. Projectontwikkelaars en andere marktpartijen oriënteren zich alvast op de beste manieren om burgers ‘mee te nemen’ in hun plannen. Communicatiebureaus staan voor ze klaar met marketingcampagnes en leefstijlenonderzoek.

 

In veel opzichten zijn we als burger allang verworden tot een op data gebaseerd persoonlijkheidsprofiel. Bent u een eigenzinnige bewoner? Creatief, avontuurlijk en intelligent? Dan kleurt u rood. Bent u gezellig, behulpzaam en op de buurt gericht? Dan bent u geel. Blauw zijn de exclusieve bewoners, oranje de actieve, groen de rustige en aqua de comfortabelen. Waarom deze indeling? Zo kan het marketingbureau, op basis van inzichten uit de gedragswetenschap en psychologie, precies vertellen op welke manier u als rode, gele dan wel anderskleurige bewoner het best benaderd en ‘meegenomen’ kan worden in gebiedsontwikkelingen. En niet toevallig beschikt dat marketingbureau over jaarlijks geupdatete datasets uit de (inkomens- en opleidings-) gegevens van het CBS, Kadaster en het WoON, die ontwikkelaars op straatniveau kunnen vertellen welke kleur er woont.

Zo wordt bewonersparticipatie straks appeltje eitje voor gebiedsontwikkelaars en een leuk verdienmodel voor de marketingindustrie. Zonder alerte en strijdbare tegenmacht vanuit bewoners, hebben burgers straks geen zeggenschap meer in hun wijk. Een nieuwe leefstijl heeft zich alvast aangediend. Die is gitzwart, boos en in woonopstand.

 

Agnes Verweij

hoofdredacteur

Dit is een artikel uit Huurpeil 2, 2023

 

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen