De Stelling

Een Funda voor de (sociale) huursector is een goed idee.

Als je een koopwoning zoekt, vind je op Funda het nagenoeg complete aanbod in het hele land. Zoek je een (sociale) huurwoning, dan moet je eigenhandig het aanbod per regio, gemeente en soms zelfs per verhuurder gaan doorspitten. Ook verschillen de spelregels per woonruimteverdeelregio en kun je je inschrijfgeld en je opgebouwde woon- of inschrijfduur niet meenemen naar een andere regio. Dat kan beter. Ook de huursector verdient een landelijk, laagdrempelig en transparant woonruimteverdeelsysteem.

Eens - Frans de Bruin, Huurdersvereniging Sneek

‘Ik ben een van de mensen die in Friesland namens de huurdersverenigingen betrokken is bij het project om één online woonruimteverdeelsysteem te realiseren voor alle woningzoekenden in Friesland. Dat gaat met vallen en opstaan. We zijn drie jaar bezig en het is ons gelukt om in elk geval bij alle drie de grote woningcorporaties in deze regio de spelregels voor de woningtoewijzing gelijk te trekken. De kleine woningcorporaties zullen hopelijk volgen.

Waar we nu tegen aanlopen is dat de bestaande online woonruimteverdeelsystemen op verschillende softwaresystemen draaien. Om ze op elkaar te laten aansluiten, heb je aanpassingen aan de software nodig. Dat kost veel geld. Bovendien krijg je te maken met grote ict-leveranciers die niet zomaar bereid zijn tot aanpassingen omdat zij hun eigen marktaandeel beschermen. Technisch gezien is er dus een serieus struikelblok.

Maar de redenen om dit te willen blijven overeind. Door nieuwe wetgeving en door regeltjes die corporaties zelf hebben ingevoerd, is er de afgelopen jaren een lappendeken aan toelatingseisen en spelregels ontstaan. Als alle woningcorporaties hun woningen op dezelfde manier gaan toewijzen, wordt woningtoewijzing inzichtelijk voor woningzoekenden. Bovendien wordt het gratis voor ze. Nu moet je als woningzoekende bij een aantal corporaties nog inschrijfgeld betalen, maar we hebben geregeld dat het inschrijven gratis wordt.

Dit landelijk opschalen vind ik een goed idee. Persoonlijk ben ik er niet bang voor dat mensen uit de Randstad die klem zitten op de woningmarkt hun toevlucht gaan nemen tot woningen in (bijna) krimpgebieden, zoals Friesland. Al zijn de meningen daarover verdeeld. Je moet natuurlijk in de gaten blijven houden hoe het zich ontwikkelt.’

Oneens - Henk van Gameren, Huurderskoepel Schagen e.o.

‘In gebieden waar weinig jongeren wonen, zoals de onze, willen wij ze natuurlijk graag behouden om de plaatselijke verenigingen en brandweer en simpelweg het leven in de dorpen overeind te houden. Als er een landelijke Funda komt, vrezen we dat regio’s zoals de Kop van Noord-Holland mensen gaat aantrekken uit overspannen woningmarktgebieden, zoals Amsterdam. We zien nu dat een aantal delen in de kop van Noord-Holland erg gewilde locaties zijn, grofweg van Haarlem tot aan Callantsoog. Met name ouderen die langdurig ingeschreven staan, willen graag een huurwoning aan het strand en de duinen hebben. Het zijn mensen uit alle delen van het land die bij wijze van spreken hun laatste jaren aan de kust willen slijten. Naar de echte krimpgebieden zoals het uiterste noorden van Noord-Holland gaan ze niet, want ze willen natuurlijk wel goede voorzieningen en OV in de buurt.

Dan krijg je dus een verdringingseffect. Want wij willen liever dat die woningen toegewezen worden aan onze jongeren. Als je een goede mix van jong en oud wil in je gemeente en je hebt een vergrijzende bevolking, dan is de vraag of je zulke woningzoekende senioren toe moet laten.

Je kan wel een Funda voor huurwoningen maken, maar dat gaat het nog niet makkelijker maken om woningen in krimp- en overspannen woningmarktgebieden te herverdelen. Want hoe wil je die verdeling regelen en hoe doe je recht aan lokale binding?’

Dit is een artikel in Huurpeil 2, 2019

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen