Eerdere edities van Huurpeil, vakblad voor de huursector.

Huurpeil 2018-4

Nu het beter gaat met de economie, keert wijkvernieuwing terug op de lokale beleidsagenda. In een dossier peilt Huurpeil de actuele stand van zaken over wijkvernieuwing. Verder artikelen over o.a. problemen met huurincasso, doorstroming van ouderen, huurteams en betaalbaarheid in de vrije sector.
downloaden

Huurpeil 2018-3

In 2015 kreeg wonen in zelfbeheer door bewoners (de wooncoöperatie) erkenning in de Woningwet. Hoe gaat het nu, drie jaar later, met die ontwikkeling? Verder artikelen over o.a. het nieuwe woonwagenbeleid, beleggers in de huursector en een interview met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.
downloaden

Huurpeil 2018-2

Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, pleit voor het belang van sterke gemeenschappen, vooral in kwetsbare wijken. Verder artikelen over o.a. de verschillen in koopkracht tussen huurders en woningbezitters en een gesprek over toenemende woonoverlast in wijken.
downloaden

Huurpeil 2018-1

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staan voor veel mensen in het teken van 'voldoende betaalbare huurwoningen'. Verder artikelen over o.a. de gevolgen van nieuwe regels voor de huurtoeslag en de 'Routekaart naar CO2-neutraal'.
downloaden

Huurpeil 2017-4

De huren zijn hoger, de huurbescherming minder en commerciële verhuurders zijn vaak niet happig op overleg. Een dossier over huurders(organisaties) in de commerciële sector. Verder artikelen over o.a. wat Rutte III in petto heeft voor huurders en de toekomst van de sociale huursector.
downloaden

Huurpeil 2017-3

Veel huurdersorganisaties zijn druk bezig met vernieuwing. De sociocratische besluitvormingsmethode kan hieraan bijdragen en het huurderswerk dynamischer en plezieriger maken. Verder o.a. een dossier over energieneutraal wonen en een interview met Marnix Norder, de nieuwe voorzitter van Aedes.
downloaden

Huurpeil 2017-2

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is controversieel omdat die het technisch bouwtoezicht wil privatiseren. Wat zijn de gevolgen van deze wet voor huurders, nu en in de toekomst? Verder artikelen over o.a. de nieuwe woordvoerders wonen in de Tweede Kamer en een dossier over gemengde huur-koopcomplexen.
downloaden

Huurpeil 2017-1

Sinds 2015 zijn wonen en zorg financieel gescheiden en zijn er nieuwe regels omtrent langdurige zorg. In een dossier neemt Huurpeil de knelpunten van de hervormingen onder de loep. Verder artikelen over o.a. de mogelijkheden van corporaties om te bouwen en de valse belofte van het eigenwoningbezit.
downloaden

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen