Lood in drinkwater

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is in het algemeen uitstekend. Water drinken uit de kraan is gezond, goedkoop, goed voor het milieu en lekker. Heel soms komt het voor dat dat het drinkwater vervuild raakt met lood. Dan is het niet voor iedereen gezond meer. De laatste tijd is hier veel aandacht voor.

Wat is het probleem met lood?

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd. Drinkwater dat door deze leidingen stroomt neemt een beetje lood op. Dan bevat het water als het uit de kraan komt teveel lood. De Gezondheidsraad schat dat er nog een honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn. Ook in nieuwbouwwoningen kan in de eerste maanden na de oplevering veel lood in het drinkwater zitten. Dit komt doordat koperen leidingen worden gesoldeerd met lood.

Het RIVM heeft berekend dat de hoge blootstelling in huizen met loden leidingen vooral risico’s meebrengt voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen (via hun zwangere moeder). Zuigelingen zijn extra kwetsbaar, omdat hun darm lood makkelijker opneemt en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn.

In woningen met loden leidingen is de loodinname van deze gevoelige groepen vele malen te hoog. Dit kan een afname van het IQ veroorzaken bij opgroeiende kinderen.

Hoe herken je lood in drinkwater?

Hoe kom je er achter of jouw drinkwater door loden leidingen stroomt? In sommige gevallen zijn de loden waterleidingen zichtbaar.  Het filmpje op deze pagina legt uit hoe je zelf kunt achterhalen of een waterleiding van lood is.

Het komt helaas ook wel eens voor dat de zichtbare leidingen zijn vervangen, maar dat in muren of vloeren nog stukken loden leiding aanwezig zijn. Die zijn dan alleen te vinden door watermonsters te testen. Voor een paar tientjes kun je op internet een zelftest vinden waarmee je drinkwater op lood kunt testen. Om zeker te zijn kun je ook een onafhankelijk laboratorium een watermonster laten analyseren, dat kost ongeveer € 150.

Wat te doen bij te veel lood?

Wat kun je doen als er te veel lood in het drinkwater zit? Zolang de loden leidingen niet zijn vervangen, kunt je beter flessenwater (bronwater zonder koolzuur) gebruiken voor de volgende groepen:

  • Zuigelingen die flesvoeding krijgen
  • Kinderen tot en met 7 jaar
  • Zwangere vrouwen

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen hoeven niet al hun water uit flessen te halen, maar kunnen kraanwater wel gebruiken. Kinderen maximaal 1 liter per dag en volwassenen maximaal 2 liter.  Als de leidingen langer dan 8 uur niet zijn gebruikt, moeten zij 2 minuten worden doorgespoeld. Het gebruik van kraanwater voor (af)wassen, douchen en schoonmaken is geen probleem.

Meld aan je verhuurder dat je vermoedt dat er teveel lood in het drinkwater zit. Leg daarbij duidelijk uit waarom je dat denkt. Bijvoorbeeld doordat je loden leidingen hebt gezien of doordat je een test hebt laten doen. Een te hoog gehalte lood in het drinkwater is niet toegestaan. Vraag de verhuurder de loden leidingen te saneren. Eventueel kun je daarnaast vragen om een tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld een watertappunt in de buurt van de woning waar je schoon drinkwater kunt tappen.

Als de verhuurder niet op je verzoek ingaat, kun je naar de Huurcommissie gaan. De Huurcommissie stelt dat teveel lood in waterleidingen een gebrek is. Als je naar de Huurcommissie gaat, moet de loodverontreiniging van te voren door een onafhankelijk laboratorium zijn aangetoond. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen.

Wat kunnen huurdersorganisaties doen?

Als de verhuurder veel complexen heeft die voor 1960 gebouwd zijn, kun je met de verhuurder een plan van aanpak afspreken.

Door middel van een aantal steekproeven kan bepaald worden of deze problemen zich voordoen in de complexen van je corporatie. Als ergens te hoge concentraties lood worden gevonden, moeten de bewoners worden gewaarschuwd. Er moet een saneringsplan worden gemaakt en eventueel tijdelijke maatregelen worden getroffen, om de bewoners van schoon drinkwater te voorzien.

binnenmilieu

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen