‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu’

14 oktober 2020

De woningbouw in Oost-Nederland moet dringend worden versneld volgens Gelderland en Overijssel. Deze provincies vragen om wetgeving en geld die meer bouwen mogelijk maakt.

Zowel Gelderland als Overijssel verwachten dat komende vijf jaar zestigduizend huishoudens vanuit het westen naar het oosten zullen trekken op zoek naar betaalbare woningen. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in steden zoals Zwolle, Enschede, Arnhem en Nijmegen.

Gezinnen en ouderen zoeken woning

Beide provincies beamen dat er nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad is, maar benadrukken dat dit vooral jonge mensen zijn die geen huis achter laten. Nieuwkomers vanuit de Randstad zijn vooral gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

Woonakkoord

Gelderland en Overijssel menen met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen een antwoord te hebben op deze toestroom. Deze plannen zijn vastgelegd in het Woonakkoord Oost-Nederland. In dit akkoord ligt de nadruk op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Het akkoord wil dat woningcorporaties voldoende investeringsruimte krijgen om te bouwen door een korting op de verhuurderheffing. 

Tijd dringt

De Gelderse gedeputeerde Peter Kerris benadrukt dat tijd dringt: ‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu.’ Het is volgens hem cruciaal dat het Rijk zorgt voor aangepaste wetgeving die bouwen mogelijk maakt.

Hierbij wijst Kerris op de stikstofproblematiek die nu nog de bouw in zijn ogen onnodig vertraagd. Aangepaste regelgeving zou volgens hem meer ruimte bieden om vaart te maken met het Woonakkoord Oost. De Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf sluit zich daarbij aan: ‘Meer stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder belangrijk; ook financiële hulp helpt bij die versnelling.’

nieuwbouw
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen