Persbericht

‘Vrijesectorhuurders’ dwingen honderden euro’s huurverlaging af

27 januari 2018

Het afgelopen jaar kregen huurders die hun vrije sector huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie vaak te horen dat die huurprijs te hoog was. Huurders kregen in 58% van de zaken gelijk en dat leverde ze gemiddeld een huurverlaging van €278,- per maand op. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond. De bond roept huurders op bij een nieuw contract op de vrije huurmarkt altijd even te controleren of de huurprijs niet te hoog is. Daarnaast pleit de huurdersorganisatie voor het aan banden leggen van de gigantisch hoge huurprijzen in de vrije sector. 

Huurders met een vrije sector huurcontract kunnen in het eerste half jaar de huurprijs van hun huurwoning laten controleren. Als blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan €710,68 (de liberalisatiegrens) valt de woning niet in de vrije sector en wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS.

Volgens de Woonbond is de ‘toets aanvangshuur’ zoals de procedure heet, onbekend bij veel huurders. ‘En dat is jammer, want uit ons onderzoek blijkt dat huurders die naar de Huurcommissie stappen een forse huurverlaging kunnen krijgen.’ stelt Marcel Trip van de Woonbond. ‘Het loont dus zeker om aan het begin van je huurperiode even op de website van de Huurcommissie te kijken of de huurprijs niet te hoog is.’

Huurders wiens maximale huurprijs wel boven de 710,68 blijkt te vallen, kunnen geen huurverlaging afdwingen. Ook niet wanneer de huurprijs volgens het WWS lager is dan de feitelijke huurprijs. Zo zijn er voorbeelden van huurders wiens maximale huurprijs volgens het WWS €712,- bedraagt, die vast zitten aan een huurprijs van €1.250,- per maand. De Woonbond is er voorstander van dat de bescherming van het puntensysteem ook voor vrijesectorhuurders gaat gelden ‘Ook hier moeten huurders beschermd worden tegen woekerhuren en is het goed dat er een maximale huurgrens is die in verband staat met de kwaliteit van de woning.’

Wat de Woonbond betreft moeten vrijesectorhuurders ook voor achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen. Nu kunnen alleen sociale huurders daar terecht. De Kamer stemt komende dinsdag over een voorstel die de gang naar de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector mogelijk moet maken.

Vanavond heeft BNRVARA Kassa in de uitzending aandacht voor de aanvangshuur van vrije sectorwoningen.

aanvangshuur
geliberaliseerde huurprijs
huurcommissie

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

Downloads

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen