1 miljoen woningen verzakken

22 oktober 2020

Nederland verdroogt en dat tast funderingen aan waardoor woningen verzakken. Vermoedelijk kampen 1 miljoen huishoudens met dit probleem en daarom komt er een keurmerk voor funderingen.

Alle woningen in Nederland krijgen per 1 juli 2021 een keurmerk voor hun fundering. Dat is noodzakelijk omdat door aanhoudende droogte het grondwaterpeil daalt. Funderingen van houten palen worden door het zakkende waterpeil blootgesteld aan zuurstof waardoor dit hout gaat rotten. Uiteindelijk verzwakt hierdoor de fundering en verzakt de woning die hierop rust. Dit leidt tot scheuren in muren en andere gebreken waardoor een woning uiteindelijk onbewoonbaar kan worden verklaard. Het dalende waterpeil heeft minder invloed op woningen op stalen palen.

250.000 huizen risicovol

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) verwacht dat rond de 250.000 woningen als risicovol worden bestempeld. Deze panden moeten dringend worden aangepakt. KCAF schat dat uiteindelijk 1 miljoen woningen in Nederland kampen met verzakking door het dalende grondwaterpeil. Het vervangen van fundering is niet goedkoop. Herstelkosten voor een eengezinswoning beginnen volgens KCAF op 80.000 euro, maar deze lopen makkelijk op omdat het vervangen van funderingen een intensieve ingreep is.

Gigantisch probleem

Directeur Dick de Jong van het KCAF noemt de kwestie van de verzakkingen op het Risk Congres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis van Utrecht een gigantisch probleem. Wat hem betreft moet de landelijke politiek hier meer aandacht voor hebben en prioriteit aan geven: ‘Maar helaas zie ik daarvan niets terug in de Troonrede.’

Verhuurder verantwoordelijk

De branchevereniging van woningcorporaties Aedes erkent het probleem en stelt op haar site dat ook woningcorporaties hiermee te maken hebben. Huurders hoeven zich volgens Aedes geen zorgen te maken, immers de verhuurder blijft aan het eind van de dag verantwoordelijk voor de conditie van de woning. Voor appartementencomplexen die deels in particulier bezit zijn, wijst Aedes op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds helpt particuliere woningeigenaren door het verstrekken van leningen, zodat gezamenlijk een pand kan worden aangepakt.

60 miljard euro

Onderzoeksprogramma De Monitor van KRO-NCRV bracht aan het licht dat het probleem voor gemeenten te omvangrijk is om zelf op te lossen, terwijl de landelijke overheid meent dat gemeenten dit probleem zelf kunnen en moeten oplossen. De Monitor houdt onder het motto ‘Heel Nederland Zakt’ alle meldingen bij. Inmiddels hebben bewoners uit 203 verschillende gemeenten verzakkingsproblemen gemeld. De Monitor schat dat de totale kosten voor het herstellen van funderingen in Nederland neerkomt op 60 miljard euro. 

Check je woning

Weten of jouw woning hoort tot de risicogroep? Check dan deze database van het KCAF die het risico per woning bekijkt. 

gebreken
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen