15 procent huurders heeft 'betaalrisico'

15 oktober 2015

Op 13 oktober heeft minister Blok van Wonen het rapport de Staat van de Woningmarkt  2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op verzoek van de Tweede Kamer is in de tweede editie van de Staat van de Woningmarkt extra aandacht besteed aan het thema betaalbaarheid. Uit het rapport blijkt dat 15% van alle huurders een 'betaalrisico' heeft. In totaal gaat het om 400.000 huurders. In de koopsector is het aantal  huishoudens met een betaalrisico slechts 5%.

Huurquote omhoog

Gemiddeld waren huurders in 2012 23,5% van hun inkomen kwijt aan huur (huurquote). In 2009 was dat nog 21,4%. Helaas zijn nog geen recentere cijfers beschikbaar. Daarvoor moeten we wachten op het nieuwe WoON onderzoek van het ministerie van BZK dat volgend jaar voorjaar verschijnt. Wel verwacht minister Blok dat de huurquote tussen 2012 en 2015 met ongeveer hetzelfde percentage is gestegen. Dat zou betekenen dat de huurquote gestegen is naar ruim 25,5%.  Huishoudens met een minimum inkomen hadden in 2012 de hoogste huurquote (26%).
De huur in de gereguleerde sector bedroeg op 1 juli 2015 gemiddeld € 516,-. Corporaties vragen gemiddeld € 510,- en commerciële verhuurders € 548,-. Ook zijn er forse regionale verschillen. Het duurst zijn huurders uit in Flevoland (€ 582,-) en het goedkoopst in Friesland (€ 472,-).
De huurverhoging op 1 juli viel aanzienlijk lager uit dan de twee jaar ervoor, vooral dankzij de lagere inflatie. De huur in de corporatiesector steeg gemiddeld met 2,7%. Dat is inclusief 0,7% huurstijging als gevolg van bewonerswisseling. In de commerciële huursector bedroeg de huurverhoging gemiddeld 3%. De grootste huurverhoging (3,5%) kregen de huishoudens met een inkomen boven € 43.786,-.

Nieuwbouw

Het aantal nieuw opgeleverde woningen is sinds 2009 gekelderd. Waren dat er in 2009 nog 83.000, in 2014 was het aantal gedaald tot 45.000. Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend lag nog aanzienlijk lager: 40.000, waarvan 5.700 voor huurwoningen van corporaties. Overigens liet de eerste helft van 2015 een opmerkelijk opleving zien in het aantal bouwvergunningen (31.000). Het aantal bouwvergunningen voor corporatiewoningen verdubbelde zelfs.

betaalbaarheid
feiten en cijfers
jaarlijkse huurverhoging
nieuwbouw

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen