Aanpassing woningwaarderingsstelsel leidt tot hogere huren

16 september 2013

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de voorstellen voor de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) bekend gemaakt. De Woonbond is betrokken geweest bij de onderhandelingen, maar stemt niet in met met de voorstellen.

Spaarvarken in houdgreep

De aanpassing leidt ertoe dat de Donnerpunten meegerekend blijven worden, wat tot hogere huren en meer liberaliseringen leidt. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren.

Punten op basis van WOZ-waarde

De wijzigingen van het puntenstelsel gelden vooralsnog alleen voor zelfstandige woonruimtes. De punten voor de woonomgeving én de woonvorm worden vervangen door waarderingspunten op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter van de woning die de huurder zelf bewoont. De huidige indeling in eengezinswoning, hoek- of tussenwoning en appartement, met het onderscheid tussen de verdiepingen in een flatgebouw en de eventuele aanwezigheid van een lift, verdwijnt dus.

WOZ-waarde bepaalt kwart van puntentotaal

In het nieuwe puntenstelsel is ongeveer 25 procent van de woningwaardering op de WOZ-waarde gebaseerd. Bij individuele woningen kan het effect overigens nog groter zijn. Met name bij woningen met een hoge WOZ-waarde.

Donnerpunten verdwijnen niet

Het kabinet stelt dat de extra 'schaarstepunten' (de 15 of 25 'Donnerpunten') komen te vervallen, dat is onjuist. De Donnerpunten lijken alleen maar te 'verdwijnen' in dit model, maar daarvoor in de plaats komt een opslag op de puntprijs voor alle woningen in Nederland. Die opslag compenseert het verlies aan huurinkomsten van de Donnerpunten. Dit leidt tot hogere huren in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Dubbeltelling

De Woonbond is nooit voorstander geweest van de schaarstepunten en vindt dat deze punten uit het systeem gehaald moeten worden. Schaarste is immers al verrekend in de WOZ-waarde. Door de schaarstepunten toch in het nieuwe puntenstelsel te verrekenen, is er sprake van een dubbeltelling en te hoge huren.

Twee kanten

De Woonbond vindt dat de aanpassing van het WWS twee kanten op moet werken. Niet alleen omhoog, maar ook omlaag. In een aantal gevallen zal de daling door de aanpassing van het WWS zodanig zijn dat de maximaal toegestane huurprijs onder de huidige huurprijs komt te liggen. Dan kunnen huurders een huurprijsverlaging voorstellen aan de verhuurder. IVBN en Vastgoed Belang waren fel tegen de mogelijkheid van huurverlaging, Aedes vindt het wel acceptabel. Het kabinet vindt nu ook een huurverlaging gerechtvaardigd.

Liberalisatiegrens

Als een huis opnieuw verhuurd wordt, is de maximaal toegestane huurprijs zoals die op dat moment geldt, van toepassing. Alleen woningen met een maximaal toegestane huurprijs boven de liberalisatiegrens, kunnen dus geliberaliseerd worden verhuurd. De IVBN en VastgoedBelang willen niet dat – door de wijzigingen in het puntenstelsel- geliberaliseerde woningen kunnen terugvallen naar het gereguleerde gebied. Het kabinet is daarin meegegaan en heeft besloten dat nieuwbouwwoningen gedurende een periode van tien jaar geliberaliseerd verhuurd mogen worden, ook wanneer de maximaal toegestande huurprijs onder de liberalisatiegrens uitkomt. De Woonbond vindt dit niet aanvaardbaar.

Streefdatum invoer juli 2014

Het kabinet streeft er naar om deze aanpassingen van het WWS voor zelfstandige woningen per 1 juli 2014 in te voeren. Maar dat is afhankelijk van meerdere wetswijzigingen. Er moet nog veel worden uitgewerkt. Hoe gaat de WOZ-waarde bijvoorbeeld bekend gemaakt worden aan huurders en verhuurders? En hoe wordt de WOZ-waarde geïndexeerd? De komende tijd wil de minister samen met de landelijke organisaties van huurders en verhuurders en andere partijen zoals de VNG, het stelsel nader invullen.

belangenbehartiging
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen