Actie bij Rochdale tegen dreigende uitzetting huurders

15 maart 2013

De Bond Precaire Woonvormen heeft in samenwerking met de Huurdersvereniging Oost en de SP Amsterdam Oost actie gevoerd bij woningcorporatie Rochdale tegen de dreigende uitzetting van huurders aan het Afrikanerplein in Amsterdam Oost.

Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur

De betrokken huurders wonen al meer dan zes jaar met een tijdelijk huurcontract in een woning die de corporatie wil splitsen en verkopen.

Aanbieding petitie

De actievoerders hebben een petitie aangeboden en hebben ruim anderhalf uur gesproken met woordvoerders van Rochdale. Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen (BPW): 'We hebben gevraagd om een vast huurcontract voor de betrokken huurders en Rochdale gevraagd om de voorgenomen uitzetting van één van de huurders te stoppen. Hoewel Rochdale aangaf verder overleg te willen, wil men niet in onze verzoeken tegemoet gekomen.'  Rochdale geeft in een verklaring op haar site aan een kort geding te starten om de betrokken bewoonster uit haar woning te kunnen zetten: 'Antikraak is een korte termijnoplossing om een periode van leegstand voor Rochdale te overbruggen en waarbij een woningzoeker tijdelijk is geholpen tegen een geringe vergoeding.

Verruiming van tijdelijke verhuur

Rochdale heeft in het gesprek met de actievoerders zijn excuses aangeboden voor het feit dat deze sociale huurwoningen al acht jaar met een tijdelijk huurcontract worden verhuurd. De verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, die nu in de Tweede Kamer voorligt, zou verhuurders hier nog meer mogelijkheden voor geven.

Louche antikraakbedrijf

Eén van de verzoeken van de actievoerders was dat Rochdale als sociale volkshuisvester zou stoppen haar woningen tijdelijk aan te bieden via antikraakbureau Alvast. Vorige maand voerde de BPW ook al actie tegen de dreigende uitzetting van een moeder met kind in Zaandam, waar corporatie Parteon een vergelijkbare constructie had opgezet met antikraakbureau Camelot.

Huisvredebreuk

'Voor bewoonster heeft de inzet van het antikraakbedrijf geleid tot huisvredebreuk, privacyschendingen, boetes en een dreigende huisuitzetting. Een corporatie heeft een volkshuisvestingstaak en heeft daarvoor ook diverse wettelijke privileges. Rochdale is dus bij uitstek een professionele verhuurder voor woningen in het gereguleerde segment (onder de huurtoeslaggrens). Het past niet om die kerntaak uit te besteden aan een louche antikraakbedrijf als Alvast. Corporaties zijn er om een kwetsbare groep woningzoekenden op betrouwbare wijze van kwalitatief goede woningen te voorzien', schrijft BPW hierover op haar website.

Huurbescherming

Opvallend is dat Rochdale een achtergrondstuk, waarin de antikraaksituatie tot tweemaal toe als ‘huur’ werd omschreven, in de loop van de dag van zijn site heeft verwijderd. Het huurrecht geeft aan dat indien er sprake is van betaalde huur, er ook huurbescherming van toepassing is. Het plotseling opzeggen van de huurovereenkomst omdat de woning wordt gesplitst en verkocht, is dan niet mogelijk.

Acht jaar tijdelijk

In een het later verwijderde stuk zegt Rochdale ook dat de woning acht jaar op tijdelijke basis is verhuurd, omdat het zo lang heeft geduurd voor de splitsingsvergunning werd verstrekt. Na splitsing wil Rochdale de betrokken woningen verkopen. Volgens Abel Heijkamp is dit ook in het gesprek naar voren gebracht. 'De splitsingsvergunning dateerde echter uit 2007', zegt Heijkamp. 'Waarom is er dan nog zes jaar sprake geweest van tijdelijke verhuur?'

Eerlijke huurcontracten

Tiers Bakker, lid van de stadsdeelraad Oost namens de SP, geeft aan dat de situatie niet op zichzelf staat. In Amsterdam Oost blijken 460 woningen van woningbouwcorporaties tijdelijk te worden verhuurd. 'Rochdale gaat op een slechte manier om met tijdelijke verhuur en komt haar verplichtingen als volkshuisvester niet na. Wij willen dat Rochdale gaat doen waarvoor ze is opgericht, namelijk betaalbare woningen verhuren met eerlijke huurcontracten.'

antikraak
huurdersorganisatie
tijdelijke verhuur
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen