Aedes pleit opnieuw voor hogere huren

17 oktober 2013

In een brief naar de Tweede Kamer heeft Aedes gereageerd op de plannen van het kabinet om het woningwaarderingstelsel te herzien. Aedes zet vooral in op de mogelijkheid om de huren te kunnen verhogen en meer woningen te liberaliseren.

huurstijging door 25 extra wws-punten

In tegenstelling tot minister Blok wil Aedes dat in het herziene puntenstelsel de Donnerpunten verwerkt worden in de punten op basis van de WOZ-waarde. Hierdoor kan, zoals Aedes schrijft: '... de noodzakelijke verdiencapaciteit in de woningvoorraad beter worden benut.' Daarnaast is Aedes tegen de wens van de minister om op lokaal niveau niet meer woningen te liberaliseren. Aedes wil nadrukkelijk de mogelijkheid open houden dat op lokaal niveau het aantal te liberaliseren woningen toeneemt.

De Woonbond constateert dat Aedes hiermee laat zien dat het haar niet om de betaalbaarheid van het huren gaat, maar om verruiming van de mogelijkheden om de huren te kunnen verhogen. De Aedes-brief bezigt heel andere taal dan de mooie woorden over betaalbaarheid die op het Aedes-congres van 3 oktober zijn uitgesproken.

Schaamte voorbij

Aedes stelt zich ook anders op dan bij eerdere overleggen over de herziening van het woningwaarderingsstelsel. Toen gaf Aedes nog aan goed te kunnen leven met de voorkeursvariant van minister Blok. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Aedes is blijkbaar de schaamte voorbij over de deal die met Blok gesloten is en gaat nu geheel voor hogere huren en meer liberalisatie van huurwoningen.'

Betaalbaarheid in het geding

De Woonbond is tegen het meerekenen van de Donnerpunten in de herziening van het woningwaarderingsstelsel. De gewildheid van de woning wordt immers al meegerekend in het herziene puntenstelsel via de WOZ-waarde per woning. Bovendien leidt het meerekenen van Donnerpunten tot een bedreiging van de betaalbaarheid door gemiddeld 5,2 procent hogere huren in Nederland en meer liberalisatie van woningen.

Aedes
betaalbaarheid
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen