Aedescongres stemt in met Blokdeal

3 oktober 2013

Het Aedescongres heeft ingestemd met het akkoord dat het Aedesbestuur heeft gesloten met minister Blok. 67% van de stemmen op het congres was voor de deal. Wel stemde het congres in grote meerderheid (88%) voor een motie die de betaalbaarheid in het huurbeleid centraal stelt en uitspreekt dat de Woonbond en de VNG daarbij betrokken moeten worden.

Handen bouwen aan eurohuisje

Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt de steun aan de deal een schandalige vertoning: “Het is onverstandig om in te stemmen met de heffing, waar de Eerste en Tweede Kamer nog over moeten besluiten. Het is onacceptabel dat de verhuurders de rekening van de heffing bij de huurders leggen, zonder hen bij de deal te betrekken.”

Paping heeft gemengde gevoelens over de aangenomen motie, die de betaalbaarheid centraal stelt.
“Goed dat die motie met zo’n grote meerderheid is aangenomen. Maar wat betekent dat concreet? Hoe gaat Aedes betaalbaarheid vastleggen? Corporaties hebben allang de mogelijkheid om de huren gematigd te laten stijgen, maar we zien in de praktijk dat een groot deel elk jaar voor de maximaal haalbare huurverhoging kiest. Dit jaar gingen de huren bij de corporaties gemiddeld maar liefst met 5% omhoog.”

Niet zomaar aan tafel

Paping roept Aedes op om met een concreet voorstel te komen dat de betaalbaarheid voor huurders garandeert.. “Maar we gaan niet zomaar aan tafel zitten. Het vertrouwen van huurders is ernstig geschaad. Zoals ook de Verenigingsraad van de Woonbond afgelopen zaterdag heeft uitgesproken, en zoals ook blijkt uit de raadpleging die de Woonbond onder haar leden heeft gehouden. Ik ben alleen te overtuigen met een “offer we can’t refuse.”

betaalbaarheid
opiniepeiling
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen