Afhandeling derivatenramp Vestia kost 2 miljard

19 juni 2012

Vandaag is met de banken overeenstemming bereikt over de derivatenportefeuille van Vestia. De banken nemen de portefeuille over tegen een prijs van € 2 miljard. Ruwweg wordt 1,3 miljard opgevangen binnen Vestia zelf en wordt voor 700 miljoen een beroep gedaan op de rest van de sector, via saneringssteun door het CFV.

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

Hiermee komt eindelijk duidelijkheid over de omvang van de derivatenramp bij Vestia, namelijk een verlies van 2 miljard. Dit geld is niet meer te gebruiken voor de volkshuisvesting en wordt uiteindelijk opgebracht door de huurders in de corporatiesector. Allereerst natuurlijk de huurders van Vestia, maar door een heffing van het Centraal Fonds ook door alle andere huurders in Nederland.

Deze affaire bewijst nog eens dat er strikt toezicht moet zijn op corporaties. Onafhankelijk toezicht door de raad van commissarissen, maar ook extern toezicht met tanden door een autoriteit. Een dergelijk ramp mag niet weer gebeuren.

De corporatiesector is nu zelf aan zet om te voorkomen dat huurders gedupeerd worden door het gespeculeer met derivaten door Vestia. Er moet kritischer gekeken worden naar de kosten, onder andere de bedrijfslasten van corporaties. Sober en doelmatig zal de komende jaren de slogan van de sector moeten worden.
Maar ook de overheid moet een bijdrage leveren aan het voorkomen dat huurders de dupe worden, door te stoppen met de invoering van een verhuurdersheffing die de corporaties ruim 600 miljoen per jaar kan kosten.

Ondertussen zal de schade op een goede manier opgelost worden en dat betekent dat de huurders zo min mogelijk gedupeerd worden. Voor de Woonbond geldt daarbij:

  • Zoveel mogelijk handhaving van de onderhoudsprogramma’s en het niveau van dienstverlening;

  • geen extra huurverhogingen om het debacle op te vangen;

  • geen uitverkoop van sociale huurwoningen aan commerciële beleggers. Huurwoningen moeten over genomen worden door (consortium van) corporaties;

  • zo veel mogelijk handhaven van investeringsprogramma’s

betaalbaarheid
misstanden corporatiesector

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen