AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

17 juli 2020

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen.

Geldzorgen

Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43 procent van de huurders meer dan 30 procent van het netto inkomen uit aan huur en heeft 60 procent van de huurders onvoldoende spaargeld om een half jaar van rond te komen, als het inkomen wegvalt. Kopers hebben vaak relatief lagere woonlasten en een grotere buffer.

Hoge en onvermijdbare kosten

De hoge huurlasten zijn bovendien niet iets waar huurders op kunnen bezuinigen, als het inkomen daalt, schrijft de AFM. ‘Waar sommige van de lasten wellicht geschrapt kunnen worden als de nood hoog is (denk aan vervoer, abonnementen en contributies en sommige verzekeringen), zijn woonlasten niet alleen de grootste kostenpost maar samen met eten en drinken ook de meest vaste/noodzakelijke. Dit maakt huurders kwetsbaarder voor een (tijdelijke) inkomensdaling dan kopers: ze hebben minder ruimte in hun lasten-inkomensverhouding en ze hebben niet de mogelijkheid om via woningverkoop liquiditeit vrij te spelen en hun woonlasten te verlagen. Ook hebben zij te maken met jaarlijkse huurverhogingen, terwijl kopers hun woonlasten voor langere tijd vast kunnen zetten.’ 

Huurverhoging niet tegengehouden

Ondanks drie aangenomen moties in de Eerste Kamer (waaronder een motie van afkeuring) heeft minister Ollongren de huurverhoging niet tegengehouden. Onder druk van de Eerste kamer heeft zij wel beloofd te inventariseren of er komende Prinsjesdag extra maatregelen genomen moeten worden om de koopkracht van huurders te verbeteren.

Noodpakket voor de huursector

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Steun de oproep voor een noodpakket voor de huursector en teken de petitie

betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen