Amsterdam opent Klachtenmeldpunt Antikraak

8 mei 2013

De gemeente Amsterdam heeft als eerste een Klachtenmeldpunt Antikraak geopend. Sinds 1 mei kunnen antikrakers die zich niet goed behandeld voelen door hun leegstandbeheerder terecht bij het klachtenmeldpunt. Dat is ondergebracht bij het reeds bestaande Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Antikraakactie bij Rochdale, maart 2013
Antikraakactie bij Rochdale, maart 2013

Het Klachtenmeldpunt Antikraak is in het leven geroepen om misstanden aan het licht te brengen, zoals privacy-schending, het niet in acht nemen van de minimale opzegtermijn, intimidatie en ongespecificeerde gebruiksvergoedingen. Naast het inventariseren van klachten geeft het meldpunt informatie en advies. In sommige gevallen schakelt het meldpunt de dienst Wonen, Zorg en Samenleven in om de klachten met de eigenaar en leegstandbeheerder te bespreken.

Wethouder Freek Ossel (Wonen): 'We krijgen signalen van misstanden maar op welke schaal deze voorkomen, willen we met het klachtenmeldpunt duidelijk krijgen. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om gedupeerden de juiste weg te wijzen en in te grijpen als dat nodig is.' De gemeente wil dat leegstandbeheer op een verantwoorde manier gebeurt. Daarom zijn er in 2011 door het College van B&W en de gemeenteraad kwalitatieve eisen voor leegstandbeheer vastgesteld.

Meldpunt geen overbodige luxe

Dat het meldpunt geen overbodige luxe is, bewijst het verhaal van Gabrielle Kitseroo die al sinds 2007 antikraak woont in een woning van woningcorporatie Rochdale aan het Afrikanerplein in Amsterdam Oost. Het antikraakbureau Alvast probeer haar contract al in 2011 te ontbinden op basis van het feit dat zij haar 'sportkleren in de gang had laten slingeren' en haar ontbijtbordje niet had opgeruimd(!). Zij nam een advocaat in de arm en wist die contractopzegging succesvol te voorkomen. 

Waarom omzeilt een corporatie het huurrecht?

Kitseroo kreeg ook ondersteuning van de Huurdersvereniging (Amsterdam) Oost en de Bond Precaire Woonvormen (BPW). De HV Oost schrijft hierover op zijn website: 'Waarom geeft een Amsterdamse corporatie überhaupt (vergunningsplichtige) woningen meer dan 5 jaar lang in beheer via een antikraakbureau? Waarom omzeilt een corporatie bewust de wet en regelgeving omtrent tijdelijke verhuur? Hoe kan het dat Amsterdamse corporaties, met Rochdale voorop, huilen dat ze te weinig geld hebben en staan te trappelen om de huren te verhogen? Terwijl er aan het Afrikanerplein in Amsterdam Oost woningen meer dan vijf jaar lang aan reguliere verhuur onttrokken worden en Rochdale hierdoor vijf jaar lang huurinkomsten misloopt.'

Je stapt onder de douche vandaan en dan...

De onaangekondigde inspecties van het antikraakbureau gingen gewoon door. Toen Gabrielle een keer onder de douche vandaan stapte en oog in oog stond met de controleur, was de maat meer dan vol. Onder de leus: ‘Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur!’, zette Gabrielle met hulp van de BPW en de HV Oost een ander slot op haar voordeur. Er werd over de kwestie gediscussieerd in de gemeentelijke politiek en de lokale en landelijke pers.

Breed gedragen actie tegen Rochdale

Ondanks toezeggingen aan de bewoonster en aan de lokale politiek, deed Rochdale de woningen aan het Afrikanerplein niet in de verkoop en ook niet terug in de verhuur. Wel liet Rochdale begin dit jaar via antikraakburo Alvast, weten dat Kitseroo nu toch uit de woning moest vertrekken. Er volgde een breed gedragen actie tegen de ontruiming bij het hoofdkantoor van Rochdale waarbij niet alleen de HV Oost en de BPW aanwezig waren, maar ook deelraadsleden van de PvdA, SP en Groenlinks. 'Als je zes jaar lang in feite huur betaalt, dan verdien je een huurcontract en daar spreken we Rochdale nu op aan', aldus een woordvoerder.

Rochdale intimideert met schadeclaim van € 15.000,-

Kitseroo heeft eind februari bezwaar gemaakt tegen de opzegging door Alvast en heeft zich op het standpunt gesteld dat haar huurbescherming toekomt. Daarop heeft Rochdale Kitseroo gedagvaard en vordert een schadevergoeding van € 15.000,- en een boete van € 250,- per dag dat Kitseroo na 20 april nog in de woning verblijft. Tegelijkertijd claimt Rochdale geen enkele verantwoordelijkheid te hebben jegens Kitseroo, omdat zij een overeenkomst heeft met antikraakbureau Alvast. De rechter kent in zijn vonnis de ontruiming van de woning toe, maar maakt ook gehakt van de buitensporige boeteclaim van € 15.000,-. De rechter vindt het onwaarschijnlijk dat dat bedrag de werkelijk door Rochdale geleden schade zou zijn. Kitseroo gaat in hoger beroep.

antikraak
leegstand

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen