Amsterdam te weinig sociaal

13 november 2015

Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam is door de ondergrens gezakt die de gemeente zelf heeft vastgesteld. Tegelijk groeit het aantal mensen dat een beroep doet op een sociale woning. Een onhoudbare situatie, meent het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N).

Luchtfoto Amsterdam
Luchtfoto Amsterdam 

Afgelopen zomer sloten de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties een akkoord over het aantal sociale huurwoningen dat beschikbaar moet zijn in de hoofdstad. Vanaf 2019 zou er een ‘dynamisch evenwicht’ ontstaan van 187.000 sociale huurwoningen, waarvan 162.000 corporatiewoningen en 25.000 particuliere huurwoningen.

Het IBW-N heeft becijferd dat er per 1 januari 2016 in werkelijkheid maar 185.500 woningen beschikbaar zijn en dat dit aantal verder zal dalen door verkoop, liberalisering en sloop. Het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen kan dit met 1200 stuks niet bijbenen.

Vraag neemt toe

Het aantal huishoudens dat voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, neemt ondertussen alleen maar toe. Het tijdelijk (tot 2021) ophogen van de inkomensgrens van 35.000 naar 38.900 euro zorgt in Amsterdam alleen al voor een extra 39.000 huishoudens in de sociale categorie. Daarnaast leggen de bevolkingstoename in de stad en de instroom van vluchtelingen ook een extra beslag op de sociale woningvoorraad.

Volgens Han Wanders van het IBW-N moet het roer om: ‘De teruggang van de sociale woningbouw in Amsterdam moet gestopt worden. Het geld dat is verdiend met de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren moet worden geïnvesteerd in sociale woningbouw. Daarom moet de verhuurdersheffing van tafel. Daar zouden de gemeente Amsterdam en de corporaties in deze stad zich hard voor moeten maken in Den Haag. Als we zo doorgaan, krijgen we geen ongedeelde, maar een verdeelde stad, waarin voor lage en middeninkomens steeds minder plek zal zijn.’

De IBW-N heeft haar notitie als raadsadres gestuurd naar de gemeenteraad van Amsterdam en hoopt dat de gemeente maatregelen zal nemen om het tij te keren.

beschikbaarheid
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen