Amsterdam wil stop verkoop corporatiewoningen

10 april 2017

De Amsterdamse gemeenteraad stemde vorige week in met een motie om verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen van woningcorporaties een halt toe te roepen in wijken waar te weinig sociale huurwoningen dreigen over te blijven.

In de samenwerkingsafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties was eerder vastgelegd om voor wijken waar het aandeel van de huurwoningen lager of gelijk is aan 35% van de woningvoorraad, maatregelen te nemen. Amsterdamse huurdersorganisaties pleiten al langer voor het in stand houden van voldoende sociale huurwoningen in wijken.

Meerderheid voor gemengde wijken

GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij voor de Ouderen en de SP stemden voor de motie. Deze partijen willen met deze motie zorgen dat er gemengde wijken blijven door het aantal sociale huurwoningen niet verder te laten dalen. CDA, D66 en de VVD stemden tegen. Hiermee was er een meerderheid voor de oproep om de verkoop en liberalisatie te stoppen.

Woonbond: meer sociale huurwoningen nodig

De Woonbond is blij met de aangenomen motie. Landelijk is het aantal sociale huurwoningen bij corporaties de afgelopen jaren fors gedaald, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen juist stijgt. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We hebben juist meer sociale huurwoningen nodig. Initiatieven om de inkrimping sociale huursector aan banden te leggen juichen wij dan ook toe. Hopelijk kan deze motie als inspiratie dienen voor andere gemeenten.’

Verhuurderheffing staat in de weg

De Woonbond vindt dat de verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen landelijk aan banden moet worden gelegd. Daarnaast moet de verhuurderheffing, de heffing die corporaties betalen aan het Rijk, worden afgeschaft. Zo kunnen corporaties tientallen miljarden extra investeren in nieuwbouw, energiebesparing en hebben de ruimte deze woningen voor een betaalbare huurprijs aan te bieden. 

beschikbaarheid
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen