Amsterdammers in actie tegen sloopplannen

23 april 2020

De bewoners van de Kleine Die, een buurt in Amsterdam Noord, voeren actie tegen het plan van woningcorporatie Ymere om hun huizen te slopen. Zij willen dat de woningen worden gerenoveerd en dat ze er kunnen blijven wonen.

Martin, een van bewoners van de Kleine Die, gefotografeerd door Daniel Matzke.

De Kleine Die is een buurtje van 114 eengezinswoningen in Amsterdam Noord, pal achter de befaamde Nieuwerdammerdijk. Het is er fijn wonen vinden de bewoners. Zoals in een gemoedelijk dorp. En wat hun betreft blijft dat zo, maar dan wel in een gerenoveerd huis.

Ymere wijzigt plan

In april 2019 liet Ymere weten dat de woningen waarschijnlijk gesloopt zouden worden. Een plan dat haaks stond op een eerder plan van Ymere uit 2017 om de Kleine Die juist grootschalig te renoveren.

Er moet iets gebeuren

Dat er iets aan de huizen moet gebeuren is duidelijk. De afgelopen dertig jaar is er geen onderhoud gepleegd aan de woningen, die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Een deel van de (fundering van de) woningen is in matige staat. Maar daarvoor hoeven de woningen zeker niet worden gesloopt vinden de bewoners. Uit een enquête blijkt dat het overgrote deel (86 procent) wil dat hun huizen worden gerenoveerd in plaats van afgebroken.

Fijne buurt

De bewoners vinden het een fijne buurt, waar de mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. De sociale cohesie is groot. Gemiddeld wonen de huurders er al 23 jaar en daarom willen ze niet weg. Bovendien zijn ze bij sloop hun huurcontract kwijt en hebben ze geen garantie dat ze kunnen terugkeren in de eventuele nieuwbouw.   

Uitstel

Eind maart 2020 zou Ymere een nader besluit nemen over de sloopplannen, maar de bewoners hebben onlangs in een brief aan Ymere sterk aangedrongen op uitstel, in ieder geval zolang de Coronacrisis duurt. Door de crisis konden een bewonersavond en een bezoek van wethouder Ivens van Wonen niet doorgaan. Ook de oprichting van een bewonerscommissie loopt vertraging op. Om deze redenen verzochten de bewoners Ymere om ‘het proces op te schorten zolang de maatregelen van het RIVM van kracht zijn.’ En ze deden wederom een oproep aan Ymere om af te zien van sloop.

Reactie Ymere

De directie van Ymere heeft inmiddels gereageerd. ‘We zullen jullie oproep zeker meenemen in de keuze voor de ingreep die we gaan doen. Onze inzet is dat we langjarige goede en betaalbare woningen kunnen blijven verhuren, vooral aan mensen met een bescheiden inkomen. Dat is onze verantwoordelijkheid en daar mag je ons op aanspreken.’ Of dat ook betekent dat de huidige bewoners er kunnen blijven wonen, in een gerenoveerd huis, laat Ymere in het midden. De bewoners blijven zich daarom ernstig zorgen maken.

sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen