Amsterdammers willen meer sociale huurwoningen

24 april 2017

Meer sociale huurwoningen en minder illegale toeristische verhuur. Dat zijn de twee onderwerpen die volgens Amsterdammers hun wethouder Wonen als eerste zou moeten aanpakken.

Luchtfoto Amsterdam
Luchtfoto Amsterdam 

In het kader van de Amsterdamse Woonagenda heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de wensen van Amsterdammer over de woningvoorraad en het woningaanbod. De vragenlijst is door 6843 Amsterdammers ingevuld.

Scheefwonen en illegale onderhuur niet zo belangrijk

Scheefwonen, illegale onderhuur en het beter toewijzen van sociale huurwoningen zijn thema’s die inwoners van Amsterdam aanzienlijk minder bezighouden dan de bouw van sociale huurwoningen en illegale toeristische verhuur, zo blijkt uit de enquête. Twee derde wil meer sociale huurwoningen en 59 procent wil dat de illegale verhuur wordt aangepakt. Andere onderwerpen scoren aanzienlijk lager.

Voorrang bij fysieke beperking en sloop

Op de vraag wanneer voorrang moet worden gegeven bij het toewijzen van een sociale huurwoning noemt 71 procent fysieke beperking(en), 64 procent de sloop van de huidige woning, 55 procent dakloosheid en 38 procent asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ruzie met de buren scoort slechts 10 procent.

Meerderheid voor ongedeelde stad

Het principe van de ongedeelde stad – een stad waarin iedereen ongeacht zijn inkomen in elk gedeelte moet kunnen wonen – kan op ruime steun rekenen: 72 procent is het daarmee eens.  Bijna twee derde (65 procent) vindt dat de gemeente zich moet inzetten om ook huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om in of bij het centrum te wonen.

Meer sociale huurhuizen

Op de vraag wat voor soort woningen moeten worden gebouwd noemt 35 procent sociale huurhuizen; 26 procent geeft de voorkeur aan woningen met een huur tussen 710 en 910 euro. Slechts 2 procent wil meer dure huurwoningen (> 911 euro) en 9 procent koopwoningen. De verkoop van sociale huurwoningen kan op weinig steun rekenen. Slechts 26 procent is het daarmee eens en ruim de helft (56 procent) niet. De rest is neutraal of weet het niet.

Onderhoud belangrijkste woningkwaliteit

Als belangrijkste woonkwaliteit wordt goed onderhoud genoemd (79 procent), gevolgd door energiezuinigheid (54 procent), goede geluidsisolatie (50 procent) en centrale verwarming in plaats van gaskachels (45 procent).

Feiten en cijfers
nieuwbouw

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen