Amsterdamse demonstratie tegen hoge huurstijgingen

19 februari 2015

Ruim 50 bewoners- en maatschappelijke organisaties uit Amsterdam roepen op om op zaterdag 14 maart massaal te demonstreren tegen de enorme huurverhogingen.

Blokkeer de huurverhoging

 Het protest wordt georganiseerd door huurdersorganisaties uit alle Amsterdamse stadsdelen. Ook de Woonbond steunt de actie tegen de huurverhoging.

De demonstratie start om 14:00 uur op het Jonas Daniel Meijerplein en om 15:00 uur is de slotmanifestatie op de Dam. Op beide locaties zullen vertegenwoordigers van de (bewoners)organisaties en de direct getroffenen van het huurbeleid aangeven hoe ernstig de situatie voor heel veel huurders is. Daarbij roepen ze politiek en corporaties op een inflatievolgend huurbeleid te voeren en voldoende sociale huurwoningen voor zowel lage als middeninkomens beschikbaar te houden. Steeds meer huurders maken zich zorgen of zij de huur nog wel kunnen betalen. Jongeren kunnen huren niet meer betalen en lopen tegen lange wachtlijsten op.

Stijgende huren

De huren stegen de afgelopen twee jaar gemiddeld met bijna tien procent. Ook maken de organisaties zich zorgen dat er steeds meer sociale huurwoningen worden verkocht en leeggekomen woningen een enorme huursprong maken als deze opnieuw verhuurd worden. In 2014 stegen de huren bij een nieuwe verhuring met 22,6 procent.

Blokkeer de huurverhoging

De woonbond is daarom ook de campagne “Blokkeer de huurverhoging" begonnen tegen de enorme huurverhogingen. Voor het derde opeenvolgende jaar kunnen de huren vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten dan ook financieel in de knel.

jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen