Amsterdamse huurders willen hogere inkomensgrens

22 november 2011

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) roept de Amsterdamse woningcorporaties op om de inkomensgrens voor sociale huur op te trekken naar minimaal 43.000 euro.

Drie huisjes van eurobiljetten

​Volgens de HA hebben corporaties de ruimte om dat te doen, doordat het Europees Parlement zich in een resolutie helder tegen een (te lage) inkomensgrens heeft uitgesproken.

Met deze resolutie krijgt de Europese Commissie de opdracht om niet langer een inkomensgrens op te leggen aan haar lidstaten. En dus zijn er vanuit Brussel geen sancties te verwachten bij overtreding van de richtlijnen.

Ook de Tweede Kamer heeft zich in meerderheid achter een motie tegen de huidige inkomensgrens geschaard. Desondanks houdt minister Donner nog steeds vast aan de inkomensgrens van 33.614 euro. In het tv-programma Tros Radar van 22 november vertelde hij dat woningcorporaties vrij zijn om tien procent van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen dat daar net boven ligt, maar dat ze die ruimte onvoldoende benutten. Hij riep gedupeerden op om woningcorporaties schriftelijk ter verantwoording te roepen.

Geen alternatieven voor Amsterdamse huurders

De inkomensgrens komt hard aan in de overspannen woningmarkt van Amsterdam, waar een grote groep huishoudens met een inkomen tussen de 33 en 43 duizend euro tussen wal en schip is geraakt. Hun inkomen is vrijwel altijd te laag voor een koopwoning of vrije sector huurwoning en te hoog voor een sociale huurwoning. De Amsterdamse corporaties passen de inkomensgrens toe voor alle woningzoekenden, met uitzondering van een zeer beperkte groep urgenten. ​

betaalbaarheid
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen