Antikraakbewoners winnen hoger beroep tegen Stadgenoot

14 juni 2011

Antikraakbewoners in de Amsterdamse Parooldriehoek gingen in hoger beroep tegen een ontruimingsvonnis en hebben vandaag gewonnen. De bewoners kunnen nog tot minstens eind 2011 blijven.

Rechtszaak woning

​Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat er onvoldoende grond is om de door woningcorporatie Stadgenoot en Anti-Kraak BV gevorderde ontruiming van de woningen aan de Platanenweg en Olmenweg toe te wijzen. Daarmee vernietigt het hof een eerder kortgedingvonnis van 31 mei 2011 dat een ‘spoedeisend belang’ van Stadgenoot en Anti-Kraak erkende.

Ontruimingsvonnis

Op 31 mei oordeelde een voorzieningenrechter dat het Stadgenoot niet verweten kon worden dat de corporatie door de kredietcrisis zijn financiële planning aan moest passen; Stadgenoot wil de woningen na 7 jaar tijdelijke verhuur en antikraak, tot aan de verwachte sloop in 2015 verhuren aan studenten onder campuscontracten. Ook achtte de voorzieningenrechter het spoedeisend belang van Anti-Kraak aannemelijk omdat het antikraakbureau in zijn overeenkomst met Stadgenoot verplicht is om bij het einde van de overeenkomst de woningen leeg op te leveren, op straffe van een boete. Als gevolg van die uitspraak moesten 28 huishoudens binnen twee weken hun huis uit.

Bodemprocedure

Nu steekt de uitspraak van het Hof daar een stokje voor. Eerst moet de uitspraak in een bodemprocedure worden afgewacht, vindt het Hof. In die bodemprocedure tegen Antikraak BV en Stadgenoot beroepen de antikraakbewoners zich op hun huurrechten, onder andere omdat de zogenaamde ‘bruikleenvergoeding’ die zij betalen (gemiddeld € 160 per maand) in feite huur is. De uitspraak in deze bodemprocedure is naar verwachting eind 2011.

Feest

‘We hadden morgen ons huis uit gemoeten’, zegt Jacoline van Duijvenbode van de Bewonerscommissie Platanenweg Olmenweg. ‘We hebben afgelopen weekend onze spullen al naar de opslag gebracht, maar we zijn heel blij dat we kunnen blijven. Mijn buurvrouw had nog helemaal geen andere woning! Maar wel drie hele kleine kinderen. Vanavond vieren we feest.’

Alternatief

De bewoners van de Parooldriehoek zijn bereid om huur te betalen zodat ze kunnen blijven wonen. Stadgenoot zit klem omdat de corporatie niet opnieuw tijdelijk mag verhuren onder de Leegstandwet. De bewonerscommissie stelde daarom een alternatief plan voor om als broedplaats aangemerkt te worden onder het Amsterdamse broedplaatsenbeleid. Op die manier zou verhuring aan de zittende bewoners weer mogelijk zijn. Het plan (woongroepen in een of twee flats met een buurtcentrum op de begane grond) werd in ontvangst genomen, maar terzijde gelegd.

Rechtvaardig

‘Ik begon echt al aan de rechtvaardigheid in Nederland te twijfelen’, zegt Van Duijvenbode. ‘Het is ongelooflijk hoe makkelijk ze met huurders omgaan. De politiek kon ook niet veel voor ons doen en die voorzieningenrechter gooide ons er nog sneller uit dan Stadgenoot en Anti-Kraak zelf. Dankzij deze uitspraak is mijn rechtvaardigheidsgevoel weer een beetje hersteld.’

De Woonbond ondersteunt de juridische procedures met zijn juridisch fonds. Woonbonddirecteur Ronald Paping is blij met de uitspraak: ‘Dit is zeker voor de bewoners een mooie uitspraak. Deze nieuwe situatie geeft iedereen in elk geval lucht en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan spreken over goeie oplossingen.’

antikraak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen