Armoede in Nederland stijgt snel

3 december 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerden vandaag cijfers waaruit blijkt dat de armoede snel stijgt. In 2012 kwamen er 152 duizend armen bij.

Lege portemonnee

Volgens het Armoedesignalement van CBS en SCP zeggen acht op de tien huishoudens met een laag inkomen in 2012 onvoldoende geld te hebben gehad voor uitgaven op het vlak van voeding, kleding, woninginrichting en vakantie. 11% had een achterstand in de betaling van huur of hypotheek.

Woonlasten

De woonkosten vormden in 2012 voor één op de drie huishoudens met een laag inkomen een zware financiële last. Voor huishoudens met een iets hoger inkomen gold dat voor één op de tien huishoudens. Eén op de tien huishoudens met een laag inkomen gaf aan te weinig geld te hebben om de woning voldoende te kunnen verwarmen.

Huurtoeslag

Het merendeel van de huishoudens die op het sociaal minimum zitten, ontvangt huurtoeslag, maar huurtoeslag blijkt niet afdoende te zijn om armoede af te wenden. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek van het RIGO naar armoede onder huurders. Maar liefst 50% van de huurders met huurtoeslag leeft in armoede.

Verwachtingen voor de toekomst

CBS en SCP denken dat de armoede in 2013 minder snel is toegenomen dan in 2012 en gaan er vanuit dat ze in 2014 zelfs iets afneemt. Op grond van onderzoek door het RIGO verwacht de Woonbond juist dat de armoede toeneemt, in ieder geval onder huurders. Voor 2013 weten we al dat de huren met 4,7% stijgen, en ook het RIGO voorspelt dat bij ongewijzigd beleid het aantal hurende huishoudens in dat in armoede leeft deze kabinetsperiode toeneemt met 167 duizend huishoudens.

armoede
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen