Armoede onder huurders

17 mei 2017

Het College voor de Rechten van de Mens gaat in hun vandaag verschenen rapportage over armoede in Nederland uitgebreid in op de relatie tussen huisvesting en armoede. Ze noemen het tekort aan sociale huurwoningen en de hoog gestegen woonlasten voor sociale huurders als belangrijke oorzaken van armoede.

Houd huren betaalbaar

In het rapport spreekt het college van ‘grote problemen met betaalbaarheid van de woonkosten. Dit leidt onder andere tot steeds meer armoede en is ook een oorzaak van dakloosheid.’ Het gaat dan met name om de lage inkomens in de sociale huursector.

Problemen middeninkomens op de huurmarkt

Het College waarschuwt ook voor problemen in de vrije sector. Twee derde van de lagere middeninkomens kan een kale huur tussen 710,68 euro (de liberalisatiegrens) en 1000 euro per maand helemaal niet betalen. Zij komen echter niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen geen huis kopen vanwege de aanscherping van financieringsregels. Deze problemen doen zich in grote mate voor in de grote steden.

Groei dakloosheid

In 2016 heeft CBS twee reeksen cijfers gepubliceerd over dakloosheid. Uit een meerjarig overzicht dat in maart 2016 is gepubliceerd, blijkt dat het aantal daklozen in zes jaar tijd (van 2009 tot 2015) met 74% is gestegen van 18.000 naar 31.000. De cijfers uit december 2016 laten zien dat de toename stabiliseert. Bovendien blijven mensen langer aangewezen op de daklozenopvang omdat het aantal woningen waar zij terecht kunnen beperkt is.

Huren moeten omlaag

De Woonbond ziet in het rapport een bevestiging van de grote betaalbaarheidsproblemen in de huursector. ‘Steeds meer huurders kampen langdurig met armoede. Het roer moet echt om.’  De Woonbond pleit bij een komend kabinet dan ook voor een huurverlaging van 10%. Daarnaast moeten de huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd. 

betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen