Bedreigingen en intimidaties bij aanmeldingen Huurteam

24 september 2012

‘Maar liefst 30 procent van de kamerhuurders krijgt na een woningopname door het Huurteam Utrecht te maken met bedreigingen of intimidatie van hun huurbaas.’ Dat schreef de lokale nieuwssite 'de Stad Utrecht' vorige week naar aanleiding van een brief van de Utrechtse wethouder wonen Isabella aan een raadscommissie.

Binnenstad Utrecht

Het bleek een wat uit de context getrokken weergave van evengoed opvallende cijfers in een evaluatierapport van het Huurteam Utrecht. Het Huurteam Utrecht is in september 2010 ingesteld om misstanden in de kamerverhuur terug te dringen. De afgelopen twee jaar hebben zo'n 500 kamerhuurders zich gemeld bij het Huurteam. Daarop volgde 473 opnames waarbij gecontroleerd werd of de huur niet te hoog was, of de huurder niet te veel servicekosten betaalde en of er sprake was van achterstallig onderhoud.

Die opnames hebben ertoe geleid dat huurders 156 procedures zijn gestart bij de huurcommissie. In juli 2011 besloot de Utrechtse gemeenteraad om het Huurteam na de pilotfase (september 2010-september 2011), structureel voort te zetten.

In een aanbestedingsprocedure werd het Rotterdamse adviesbureau Urbannerdam gekozen om het Huurteam Utrecht vanaf 1 januari 2012 te coördineren. Het huidige rapport bevat een evaluatie van de pilotfase en van de periode tot juni 2012.

Servicekosten

De meest geconstateerde misstand door het Huurteam betreft de verrekening van de servicekosten (78 procent). Bij maar liefst driekwart van de opnames bleek dat de kamerbewoner te veel huur betaalde en bij de helft van de kamers was er sprake van achterstallig onderhoud. Bij een kwart van de kamerhuurders werden na overleg met de verhuurder, de belangrijkste problemen opgelost. De uitkomst laat zien dat het Huurteam succesvol opereert en dat het zinvol is om kamerhuurders ondersteuning te bieden in een schaarse markt, aldus het evaluatierapport.

Niet in actie

Opvallend is het hoge percentage huurders dat ondanks de door het Huurteam geconstateerde misstand niet in actie komt. Uit de registratiegegevens blijkt dat het merendeel van de huurders die met misstanden te maken hebben, er uiteindelijk voor terugschrikt om tot actie richting de verhuurder over te gaan: slechts 22 procent gaat over tot een vervolgactie na de woningopname.

Relatie met verhuurder

De redenen die huurders geven om niet tot actie over te gaan en geen procedure te starten via het Huurteam, hebben vooral te maken met de (vaak moeizame) relatie met de verhuurder. De meest genoemde redenen zijn: ‘relatie met de verhuurder niet verslechteren’, ‘het is niet belangrijk genoeg’, ‘niet gelukt om contact te krijgen met de verhuurder’. In de huidige overspannen kamermarkt is er blijkbaar na het zetten van de stap naar het Huurteam, bij veel huurders huiver of geen wens meer om de relatie met de verhuurder op scherp te zetten. Hetzelfde komt voor in andere steden waar Huurteams actief zijn. De belangrijkste reden die huurders daarvoor (landelijk) opgaven: (bij onderhoud) ‘niet belangrijk genoeg’; (bij servicekosten) ‘geen contact kunnen leggen met de verhuurder’; (bij een te hoge huurprijs) ‘intimidatie en de relatie met de verhuurder’.

Intimidatie door verhuurder

Van de huurders die wel een vervolgactie ondernamen, heeft driekwart (73 procent) hierbij een bedreigende of intimiderende ervaring gehad in het contact met de verhuurder. Het gaat hier zowel om een daadwerkelijke bedreiging (30 procent) als om het gevoel dat huurders hierbij hadden (43 procent). De grenzen die huurders hanteren over daadwerkelijke en ervaren intimidatie is immers niet eenduidig en persoonlijk.

Ernstig signaal

Evengoed noemde de Utrechtse wethouder Isabella het een ‘ernstig signaal’ dat zoveel huurders te maken hebben gehad met bedreigingen of met intimidatie vanuit de verhuurder. ‘Bij een eerstvolgende gelegenheid zal het college in overleg met bewonersplatform De Bundeling en met Vidius Studentenunie bespreken hoe met intimidaties en bedreigingen om te gaan. Het college adviseert huurders die bedreigd worden door hun verhuurder hiervan altijd aangifte te doen bij de politie’, aldus de wethouder. ​

commerciële verhuur
huurderswerk
jongeren

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen