Belastingdienst informeert huurders over inkomensverklaring

23 april 2015

De Belastingdienst is vorige week begonnen met het informeren van huurders over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Die zijn nodig voor een eventuele extra ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ per 1 juli a.s. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst.

Huurstijging

De Belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar via de speciale ’portal’ inkomensafhankelijkehuurverhogingen.nl om verzocht hebben. Via de inkomensindicaties kan een de verhuurder aan de weet komen of hij per 1 juli 2015 een huurverhoging mag vragen die hoger ligt dan de zogenaamde 'basishuurverhoging' van 2,5%. Aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229,- mogen verhuurders niet méér vragen dan 2,5%. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.229,- en € 43.786,- kunnen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van 0,5%, waarmee hun huurverhoging op maximaal 3% uit kan komen. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.786,- kunnen te maken krijgen met 2,5% extra. Hun huurverhoging kan dit jaar maximaal 5% zijn.

Deze week berichtte het Parool dat enkele commerciële verhuurders in Amsterdam onterecht inkomensindicaties van geliberaliseerde huurders zouden hebben opgevraagd. De PvdA heeft daar Kamervragen over gesteld. Vorig jaar bleken met name commerciële verhuurders onterecht gegevens op te vragen van geliberaliseerde huurders. Vooral verhuurder Syntrus Achmea ging fors in de fout met meer dan 7.000 onterechte aanvragen.

Alleen gereguleerde verhuur

Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs. Van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicaties opvragen. Dat dit niet mag, wil helaas niet zeggen dat alle verhuurders deze regels naleven. De Belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt. Daarom neemt de Belastingdienst vergaande maatregelen als verhuurders herhaald in de fout gaan. De Belastingdienst kan dan besluiten om deze verhuurder niet langer toegang tot de portal te geven.

Alleen indicaties, geen exacte gegevens

De Belastingdienst mag verhuurders alleen laten weten tot welke inkomenscategorie de bewoners van een opgevraagd adres horen: lager dan € 34.229,-, tussen de € 34.229,- en € 43.786 ,-of hoger dan € 43.786,-. Exacte inkomensgegevens -of namen van de betrokken huurders - worden niet verstrekt.

Ten onrechte verstrekt

Sinds 2014 verstuurt de Belastingdienst een brief aan de huurder als de inkomensgegevens worden opgevraagd door de verhuurder. Huurders van wie ten onrechte gegevens zijn verstrekt, komen dit hierdoor te weten en kunnen ingrijpen. Het gaat om huurders in geliberaliseerde huurwoningen en in onzelfstandige huurwoningen (kamers, woonwagens en standplaatsen). In beide gevallen mogen de verhuurders géén inkomensindicaties opvragen en mag de belastingdienst die niet verstrekken.

Wat kunt u doen?

Als uw inkomensindicatie ten onrechte is versterkt, adviseert de Woonbond u een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw verhuurder en ook een melding te doen bij de Belastingdienst. Het is aan te bevelen om eerst met de informatie hieronder te controleren of uw inkomensindicatie inderdaad onterecht verstrekt is. U kunt uw melding sturen naar: Klachtenbureau, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Wanneer huurt u ‘geliberaliseerd’?

Uw woning is geliberaliseerd als het huurcontract van uw woning is ingegaan op of ná 1 juli 1994 en er een huurprijs werd afgesproken bóven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. Deze grens wordt ieder jaar aangepast en is per 1 januari 2015 € 710,68.

Oudere woningen en kamers

Ook (nieuwbouw)woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor de eerste keer werden verhuurd met een hogere huur dan de toen geldende liberalisatiegrens (op het moment dat de huurovereenkomst inging), zijn geliberaliseerde huurwoningen. In al deze gevallen mag uw verhuurder géén inkomensindicaties van u opvragen bij de belastingdienst. Ook als u onzelfstandig woont, dat wil zeggen u huurt een (studenten)kamer, een woonwagen of een standplaats, mag de verhuurder uw inkomensgegevens niet opvragen.

Niet-geliberaliseerd

Woont u al meer dan 25 jaar in uw huurwoning en tekende u vóór 1 juli 1989 uw huurcontract? Dan is uw woning niet-geliberaliseerd. In dat geval mag de verhuurder wel uw inkomensindicatie opvragen, behalve als uw huurprijs hoger is -of door de komende huurverhoging wordt- dan de maximumhuurprijs volgens het puntenstelsel.

inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen