Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens huurders

21 april 2016

De Belastingdienst is begonnen met het informeren van huurders over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Die zijn nodig voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli. Bijna twee miljoen huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

In februari oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst helemaal geen inkomensgegevens van huurders mag verstrekken. De Belastingdienst heeft namelijk een geheimhoudingsplicht. De Woonbond heeft daarop geprobeerd om via de rechter de verstrekking van inkomensgegevens voor de huurverhoging van 2016 tegen te houden. Minister Blok heeft er via een wetswijziging voor gezorgd dat de Belastingdienst zich in dit geval niet aan haar geheimhoudingsplicht hoeft te houden. Daardoor kunnen inkomensgegevens van huurders wel met verhuurders worden gedeeld.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De Belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar om gevraagd hebben. Via de inkomensindicaties kan de verhuurder aan de weet komen of hij per 1 juli 2016 een huurverhoging mag vragen die hoger ligt dan de zogenaamde 'basishuurverhoging' van 2,1%. Aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.678 mogen verhuurders niet méér vragen dan 2,1%. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.678 en € 44.360 kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 2,6%. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 44.360 kunnen dit jaar te maken krijgen met huurverhoging van maximaal 4,6%.

Huurverhoging corporaties

Voor corporaties geldt overigens dat  de huursomstijging dit jaar maximaal 1% mag zijn. De huursom is het totaal aan huurinkomsten van de corporatie. Het maximum van 1% is is exclusief de huurverhogingen bij nieuwe huurcontracten en exclusief de inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Geen inkomensindicatie huurders vrije sector

Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs. Van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicaties opvragen. Dit zijn huurwoningen die op het moment van ingaan van het huurcontract, een huurprijs hebben boven de liberalisatiegrens (momenteel € 710,68). U kunt met onze online check controleren of u geliberaliseerd huurt.

inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen