Belastingdienst verstrekte onterecht inkomensgegevens

8 november 2013

De nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, vindt dat de belastingdienst de inkomensgegevens van huurders in de vrije sector niet aan verhuurders mag geven. Omdat er dit jaar veel is misgegaan, zijn er in het proces van de verstrekking van inkomensgegevens verbeteringen nodig. Zo vindt ook Brenninkmeijer dat huurders geïnformeerd moeten worden als hun verhuurder de belastingdienst vraagt om de hoogte van hun inkomen.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

De ombudsman kreeg in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging die dit jaar is ingevoerd tientallen klachten en signalen van huurders binnen. Ook particuliere verhuurders mogen inkomensgegevens opvragen van huurders om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Echter, dat mag alleen voor het sociale of gereguleerde segment, niet voor de geliberaliseerde huurwoningen.

Vanwege de vele klachten startte de ombudsman een onderzoek. Het bleek dat ook inkomensgegevens zijn verstrekt van huurders in de vrije sector. De nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de toegang tot de inkomensgegevens is beperkt tot de sociale huurwoningen. Want de inkomensafhankelijke huurverhoging is immers doorgevoerd onder het mom van het tegengaan van 'scheefhuren'. Zelfs de grootste voorstander van het 'scheefdenken' zal niet kunnen uitleggen dat ook huurders in de vrije sector te goedkoop wonen. Er is dus geen enkele reden om hun privacy te schenden.

Klachtenafhandeling

Aanvankelijk klaagden huurders bij de Belastingdienst over dat verhuurders in de vrije sector de bestanden met inkomensgegevens konden inzien. Maar de belastingdienst scheepte hen af met algemene informatie. De ombudsman vindt dat de belastingdienst specifiek op die klacht had moeten ingaan. 'Er is op geen enkele manier ingegaan op de kern van de klacht dat inkomensgegevens zijn verstrekt aan, dan wel zijn opgevraagd door, een onbevoegde verhuurder. Daarmee schiet de klachtafhandeling te kort. Van de belastingdienst had verwacht mogen worden dat expliciet was ingegaan op de gestelde situatie', zegt de ombudsman in een persbericht.

Respectloos

Hij citeert in zijn rapport één van de betrokken huurders: 'In de (klachtafhandelingsbrief; N.o.) staat niets van begrip, ook geen excuus, slechts een herhaling van hetgeen op de website staat. (…) Ik voel mij aangetast in mijn privacy en ervaar de brief als onpersoonlijk, neerbuigend en respectloos.'

Boete

Op basis van zijn onderzoek is de ombudsman van oordeel dat het in het proces van verstrekking van inkomensgegevens verbeteringen nodig zijn. 'Oneigenlijk gebruik valt niet voor de volle 100 procent uit te sluiten, maar als daarvan sprake is of lijkt te zijn, moet de belastingdienst meer het voortouw nemen in de bestrijding daarvan.' Hij doet de aanbeveling oneigenlijk gebruik van het bestand te bestraffen met een boete. Maar in beginsel zijn de voorwaarden voor het gebruik van het bestand waaruit verhuurders de inkomensgegevens kunnen opvragen, te beperkt vanuit een oogpunt van privacybescherming.

Informatieplicht

Ook vindt Brenninkmeijer dat huurders geïnformeerd moeten worden als een verhuurder hun inkomensgegevens opvraagt bij de belastingdienst. De Woonbond heeft telkens voor hetzelfde gepleit. Mede op initiatief van de Woonbond is er in de wetsbehandelingen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen twee keer een amendement ingediend om hiervoor te zorgen. De amendementen hebben het telkens net niet gehaald.

Toezegging Blok

In het Tweede Kamerdebat van 31 oktober jongstleden deed minister Blok een toezegging aan de Kamer om alsnog te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huurders te informeren over het verstrekken van hun inkomensgegevens door de belastingdienst. Op die manier kunnen huurders ook direct bezwaar maken als zij dit onterecht vinden, bijvoorbeeld omdat zij een geliberaliseerd contract hebben.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen