Belastingplan Van Dijkhuizen leidt tot verslechtering woningmarkt

19 oktober 2012

De huren gaan omhoog en de huursector wordt willens en wetens afgebroken. Dat zijn de gevolgen van het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen. Volgens het CPB leiden de plannen zelfs tot een welvaartsverlies van 3 miljard euro.

Woningmarkt van het slot halen

Commissie Van Dijkhuizen kiest niet voor een integrale hervorming van de woningmarkt maar voor halfbakken maatregelen voor de koopsector en het afknijpen van de huursector, vindt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Het afknijpen van de huursector door extra huurverhogingen in combinatie met extra belasting op huren leidt volgens het CPB tot een welvaartsverlies van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (ruim 3 miljard euro). Snel in de prullenbak met dit plan en vervangen door Wonen 4.0.'

In het woningmarktakkoord Wonen 4.0 dat de Woonbond in mei sloot met Aedes, Vereniging Eigen Huis en de makelaarsorganisaties worden heldere keuzes gemaakt om de woningmarkt beter te laten functioneren: gelijke behandeling van koop en huur, geleidelijke afschaffing hypotheekrenteaftrek en verhoging van huren, gecombineerd met extra investeringen om woningtekorten en wachtlijsten te bestrijden.

Integrale aanpak

De integrale aanpak van Wonen 4.0 zorgt voor het ontstaan van een evenwichtige markt en tot grote welvaartswinsten voor de Nederlandse samenleving. De woningmarkt gaat beter functioneren doordat de druk op de prijzen vermindert door minder vraagstimulering (afschaffen hypotheekrenteaftrek) en extra investeringen (investeren extra huurinkomsten). Uit berekeningen van het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft blijkt dat de huurprijzen dan slechts beperkt stijgen.

Selectief

De Commissie Van Dijkhuizen kiest echter juist voor maatregelen die leiden tot hoge huizenprijzen. Dat komt doordat de commissie selectief elementen uit het woningmarktplan Wonen 4.0 heeft genomen. Zo blijft wat de commissie betreft de hypotheekrenteaftrek gedeeltelijk bestaan via een annuïtair systeem. Ook gaan de huren fors omhoog. De extra huurinkomsten worden niet besteed om tekorten op te heffen, maar worden voor een bedrag van maar liefst 4,1 miljard euro afgeroomd door een eenzijdige belasting op huren. Door de verhuurdersheffing nemen de tekorten op de huurmarkt toe doordat er minder aanbod komt. Bovendien stijgen hierdoor de prijzen van zowel koop- als huurwoningen.

Huurverhoging en heffing

De commissie wil met ingang van 2014 de huur relateren aan de (door de haar eigen voorstellen sterk stijgende) WOZ-waarde, met een maximum van 4,5 procent. Het woningwaarderingsstelsel kan dan volgens de commissie direct worden afgeschaft. De commissie wil de huren snel optrekken tot de maximumhuren door een jaarlijkse huurverhoging van 2 procent boven inflatie voor inkomens tot € 43.000,- en 5 procent boven inflatie voor hogere inkomens. De gluurverhoging blijft dus in stand. Als het aan de commissie Van Dijkhuizen ligt moet deze huurverhoging zelfs direct door de overheid worden geïnd in de vorm van een gigantische heffing van 4,1 miljard euro.

Afbraak huursector

Deze extra heffing is zo groot dat het niet langer rendabel is om in huurwoningen te investeren. De huursector zal flink krimpen. Door de hogere huren en toenemende tekorten op de huurmarkt worden huurders gedwongen de koopmarkt op te gaan. Hierdoor wordt de vraag naar koophuizen groter en ontstaat er een structurele stijging van de huizenprijs.

Conclusie

Conclusie: De commissie Van Dijkhuizen beschermt de hoge huizenprijzen door huurverhogingen en een forse afbraak van de huursector. Woonbonddirecteur Paping: 'Van Dijkhuizen wil geen beter functionerende woningmarkt. Zijn voorstellen leiden volgens het CPB tot een welvaartsverlies van 3 miljard euro. Dat welvaartsverlies komt voor een groot deel bij huurders terecht door hogere huren en grotere woningtekorten.'

betaalbaarheid
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen