Bemiddelaars ontduiken terugvordering bemiddelingskosten

16 juli 2015

Bemiddelaars heffen hun B.V.’s op om onder het terugvorderen van onterechte bemiddelingskosten uit te komen. Dat blijkt uit de praktijk van LVDO Legal, een juridische dienstverlener in Amsterdam, gespecialiseerd in het terugvorderen van onterecht betaalde bemiddelingskosten bij woningverhuur.

Bemiddelingskosten

De totale omvang van onterecht betaalde huurbemiddelingskosten in Nederland is naar schatting zo’n 37 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van Periscoop onderzoek & advies uit 2013 naar de markt voor bemiddeling bij (ver)huur van woonruimten in Nederland, in opdracht van brancheorganisatie VBO Makelaar (1100 leden). ‘Een voorzichtige schatting dat bij driekwart van de verhuringen ook de huurder wordt aangeslagen voor een maand huur, leidt tot een additionele beloning –op oneigenlijke gronden– van circa 37 miljoen euro voor bemiddelaars en makelaars’, schreef onderzoeker Peter Risseeuw.

Door verschillende gerechtelijke uitspraken en media-aandacht is het terugvorderen van bemiddelingskosten inmiddels een hot topic geworden. Veel huurders zien hun kans om onterecht betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen bij makelaars en andere woonbemiddelaars. Dat kan wettelijke gezien met een terugwerkende kracht van vijf jaar.

Makelaars ontlopen echter regelmatig terugvordering door bewust de B.V. op te heffen en uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Vervolgens zetten diezelfde makelaars hun werkzaamheden daarna voort, op hetzelfde adres en met hetzelfde personeel, maar onder een andere naam. De mogelijkheid tot het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk.

Tien procent huurders gedupeerd

‘Van de 240 huurders die bij ons een verzoek deden tot juridische steun bij terugvordering, is op zijn minst 10 procent gedupeerd omdat de makelaar zich uitschreef uit het Kvk-register’, vertelt Diederick van der Wijk van LVDO. ‘Van de betrokken makelaars heeft 20 procent een doorstart gemaakt als woonbemiddelaar onder een andere naam.’ LVDO trof deze praktijken niet alleen in Amsterdam aan, maar ook in Rotterdam, Leiden, Maastricht, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Groningen en Tilburg.

Juridische trucjes

Ook in Groningen passen bemiddelingskantoren ‘massaal juridische trucjes toe om onder hun aansprakelijkheid uit te komen’, zo constateerde eerder dit jaar het Steunpunt bemiddelingskosten Groningen, dat studenten gratis juridisch advies biedt. En ook het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam heeft signalen ontvangen over makelaars die hun BV opheffen. Zij hebben dat gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ‘Juristen die veel terugvorderingszaken bemiddelingskosten voor onze klanten doen, lieten weten dat er onlangs in enkele zaken ondanks naamsverandering / kvk wijziging wel is terugbetaald’, vertelt Ramón Donicie van het Meldpunt. Ook volgens Aemile Rappard, voorzitter van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) kunnen bestuurders wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als aantoonbaar is dat het opheffen van een BV dient om onder schuldeisen uit te komen.

Autoriteit Consument en Markt

LVDO vindt dat brancheorganisaties als VBO Makelaar en de wetgever hier hun stem over moeten laten horen. De ACM laat weten dat als ‘verhuurmakelaars op deze manier hun betalingsverplichting zouden ontduiken, het hoogstwaarschijnlijk een civielrechtelijke kwestie is waar de ACM als toezichthouder geen rol in heeft.'

VBO Makelaar

Desgevraagd laat VBO Makelaar weten deze gang van zaken niet te herkennen en het een rare constructie te vinden die niet mag. ‘Er zijn geen klachten binnengekomen over leden van ons die dit doen’, zegt Rogier Spoel, woordvoerder van VBO Makelaar. ‘Deze ontduikingsconstructie heeft binnen VBO Makelaar ook geen zin want het lidmaatschap is persoonlijk; het staat op naam van een individu. Als er klachten over zo’n makelaar worden ingediend, dan kan die z’n BV wel opheffen, maar de klacht blijft staan en de klachtenprocedure gaat door.’ Spoel bevestigt dat huurders ook bij VBO-leden onterecht betaalde bemiddelingskosten kunnen terugvorderen, tot vijf jaar nadat die bemiddelingskosten zijn betaald.

Tips aan woningzoekenden

Ramón Donicie van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag adviseert woningzoekenden het ‘proces’ van het huren van een woning waarvoor zij bemiddelingskosten betalen, goed (zo veel mogelijk zwart op wit) vast te leggen. ‘Maak ook kopieën van de advertentie waarop je reageert (die verdwijnen namelijk).’ Als verhuurmakelaars onterechte bemiddelingskosten in rekening brengen, kunnen woningzoekenden dat melden bij de ACM: www.consuwijzer.nl

 

bemiddelingskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen