Beperkte huurstijging voor huurders in Eindhoven

2 april 2013

Drie woningcorporaties in Eindhoven doen niet mee met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Twee corporaties houden de huurverhoging beperkt tot 4%,  een derde kiest ervoor om de huur met niet meer dan het inflatiepercentage van 2.5% te verhogen.

huurprijs berekenen

Woonbedrijf en Wooninc hebben vooral praktische bezwaren tegen de ‘gluurverhoging’, de inkomensafhankelijke huurverhoging waarvoor het nodig is om in belastinggegevens van huurders te gluren.

Praktische bezwaren

De corporaties laten weten dat ze de voorbereidingstijd te kort vinden. Het aanleveren van inkomensgegevens door de Belastingdienst kost tijd, en er is onzekerheid over de juistheid van die gegevens. 'Dat betekent dat mogelijk veel bewoners ten onrechte met extra huurverhogingen worden geconfronteerd. Dat levert ergernis, belast de relatie met de klant en leidt bovendien tot dure en tijdrovende bezwaarprocedures' schrijven Woonbedrijf en Wooninc in een gemeenschappelijk persbericht. Daarom vragen zij dit jaar 4% huurverhoging aan alle huurders.  Dat mogen zij doen zonder inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst.

Trudo vraagt inflatievolgende huurverhoging

De Eindhovense corporatie Trudo gaat een stap verder in het betaalbaar houden van de huren. Trudo kiest ervoor om de huren in 2013 met maximaal het inflatiepercentage te verhogen: 2,5%.  Voor een beperkte groep Trudo-huurders geldt een nog lager percentage of zelfs helemaal geen huurverhoging. Huurders met een zogenaamd ‘huurgarantcontract’ krijgen 2% in plaats van 2,5% aangezegd. Helemaal geen huurverhoging is aan de orde voor huurders van woningen die in 2013 zijn opgeleverd, en voor woningen in complexen die gesloopt gaan worden.

Keuze voor betaalbaarheid

Trudo laat op zijn website weten bewust te kiezen  voor betaalbaarheid.  Dat vinden zij belangrijk “zeker in een periode waarin mensen met een bescheiden inkomen geconfronteerd worden met een inkomensachteruitgang of lastenverzwaring. “

Lijst gluurvrije verhuurders

Op http://gluurverhoging.nl/gluurvrij/ inventariseert de Woonbond welke verhuurders dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging van 4.5% en 6.5% vragen. Kent of bent u ook een verhuurder die deze gluurverhoging dit jaar achterwege laat? Meld het de Woonbond.

inkomensafhankelijke huurverhoging
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen