Betaalbaarheid wonen verder onder druk

6 juni 2014

Een kwart tot een derde van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens heeft te hoge woonlasten, concludeert onderzoeksbureau RIGO in een vandaag verschenen rapport in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Betaalbaar huren

Huurders met te hoge woonlasten bezuinigen vooral op voeding, kleding, vervoer en persoonlijke verzorging. Vanwege stijgende huren en energieprijzen neemt het aantal huishoudens met hoge woonlasten de komende jaren toe, terwijl de koopkracht nog achterblijft.

Moeite met betalen woonlasten

Uit het onderzoek blijkt dat vooral huishoudens met beperkte inkomens en kwalitatief slechte woningen moeite hebben om hun woonlasten te betalen. Bijvoorbeeld doordat deze woningen slecht geïsoleerd zijn. Daarnaast waarschuwt het rapport voor een groei van deze groep huishoudens, zeker in de steden. Om de woonlasten voor huurders te verlagen kunnen gemeenten verschillende dingen doen: bij corporaties aandringen op meer betaalbare huurwoningen, woningen met een lage huur gerichter toewijzen aan huurders met een laag inkomen, meer huurwoningen isoleren en lokale heffingen verlagen.

Prestatieafspraken over betaalbaar aanbod

Het rapport is bedoeld om gemeenten na te laten denken over oplossingen voor te hoge woonlasten. De Woonbond vindt dat gemeenten prestatieafspraken moeten maken met corporaties over het aanbod van betaalbare huurwoningen, onder de aftoppingsgrens, aan huurders met lage inkomens. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Presentatie rapport

Vandaag is het rapport gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor wethouders en raadsleden over betaalbaar wonen.

betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen