Een beter energielabel, met woonlastengarantie

2 november 2012

Als een woning energiezuiniger wordt gemaakt moet dat leiden tot lagere of gelijkblijvende woonlasten, en niet tot een huurverhoging die het voordeel van de lagere energierekening weer teniet doet. Dat is het uitgangspunt van de woonlastenwaarborg, die onlangs succesvol werd ingezet in het Utrechtse Montfoort.

Huisje met energielabel

Woningcorporatie GroenWest, verhuurder in het Groene Hart, heeft vorig jaar 82 eengezinswoningen in Montfoort energiezuiniger gemaakt. De slecht geïsoleerde woningen uit 1975 zijn ingrijpend verbeterd.

Maatregelen

Er kwam isolatie voor daken, vloeren en panelen. De ramen kregen HR++ glas, kieren werden gedicht, en er kwamen zonneboilers. Ook werden de woningen uitgerust met een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Door al deze maatregelen ging het energielabel van de woningen omhoog van E naar A.

Woonlastenwaarborg

Bij de voorgestelde huurverhoging van € 29, - per maand werd een woonlastenwaarborg afgesproken: de huurverhoging mocht in de praktijk niet hoger uitpakken dan de gemiddelde besparing op de energierekening. De corporatie schakelde de Woonbond in om besparingsberekeningen te controleren en bewoners over de waarborg te informeren.

Na een jaar controle bereikte besparing

Na een jaar is bekeken wat de huurders daadwerkelijk hebben bespaard op hun energierekening. De gemiddelde besparing was ruim € 40 per maand, dicht in de buurt van het bedrag dat vooraf was berekend. Daarmee is de woonlastengarantie in Montfoort ruimschoots gehaald. Was nou gebleken dat de gemiddelde besparing in het complex lager was geweest dan de huurverhoging, dan had dat tot aanpassing van de huurprijs geleid. Want ook dat hoort bij de woonlastenwaarborg. Als na een jaar blijkt dat de huurverhoging de lagere energierekening teniet heeft gedaan, wordt de huur opnieuw berekend en krijgen huurders geld terug.

Waarborg in convenant Energiebesparing

Het instrument woonlastenwaarborg werd in het leven geroepen door de Woonbond en Aedes, vereniging van woningcorporaties. Dat gebeurde vanwege het Convenant Energiebesparing Huursector. Intussen is de waarborg tientallen keren toegepast in de corporatiesector, en wordt er ook door particuliere verhuurders mee geëxperimenteerd. Sinds juni 2012 doen ook particuliere verhuurders (VastgoedBelang) mee aan dit convenant.

Nog veel te bereiken met inzet waarborg

Van 2 miljoen woningen is inmiddels bekend of ze energiezuinig zijn of juist niet, zo blijkt uit een recente inventarisatie van het Centraal Bureau voor Statistiek. Vooral huurwoningen hebben een energielabel, maar liefst 90% van de gelabelde woningen is een huurhuis. Nog geen 14% van de gelabelde huurwoningen heeft het zuinige label A of B. Met energiebesparende maatregelen en inzet van de woonlastenwaarborg valt dus nog een forse reductie op de woonlasten van huurders te bereiken.

betaalbaarheid
energiebesparing
energielabel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen