Bewoners nemen heft in handen

5 november 2012

Op de Landelijke Bewonersdag 2012 is afgelopen zaterdag door ruim 800 actieve bewoners gebrainstormd, genetwerkt, gediscussieerd, geluisterd, gevraagd, gelachen en gedanst. Het was een bijzonder levendige dag, vol informatie en amusement omtrent het thema 'Bedrijvige buurten'. Taante – Jetty Mathurin – zorgde direct voor sfeer in de zaal.

Beeldmerk Landelijke Bewonersdag 2012

Dit jaar was de Landelijke Bewonersdag in het Bijlmer Sportcentrum in Amsterdam Zuidoost. Er waren maar liefst 21 excursies naar diverse locaties in heel Zuidoost. Zoals naar de Buurtwinkel voor Onderzoek, Onderwijs, en Talentontwikkeling (BOOT), het Buurtvrouwennetwerk Gaasperdam, het Casa Jepie Makandra activeringscentrum, de voedselbank en een kunstwandeling door het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost. Ook de Woonbond organiseerde een excursie over energiebesparing in woningcomplex Olympia. 's Middags waren er ook Bewonerscolleges over Bewonersbedrijven, de Buurtwet, Zelfbeheer, Zeggenschap en Woonkosten omlaag brengen.

Pleidooi voor buurtwet

Het was bijzonder om op deze manier kennis te maken met dit Amsterdamse stadsdeel en toonde de enorme dynamiek van de Bijlmer en haar bewoners. In deze tijd wordt meer dan ooit zelfredzaamheid verwacht van de burger. Vorig jaar, op de Landelijke Bewonersdag 2011, werd middels het Manifest van Actieve Wijkbewoners al duidelijk gemaakt dat actieve bewoners die maatschappelijk rol wel willen oppakken, maar dan onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde was en is dat bewoners serieus worden genomen als partner. Dit jaar pleitte het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), hoofdorganisator van de dag, voor een Buurtwet waarin verregaande rechten voor bewoners worden vastgelegd.

Bewonerscollege breng je woonlasten omlaag

De voorwaarde dat bewoners serieus worden genomen als partner, geldt ook sterk voor het thema energiebesparing. Dat bleek tijdens het drukbezochte Bewonerscollege over het verlagen van woonlasten. Huurders kunnen zelf het initiatief nemen om hun energielasten omlaag te brengen. Niet alleen door zelf zuiniger aan te doen, maar ook door afspraken te maken met de verhuurder over energiebesparende maatregelen. Woonbond-directeur Ronald Paping en energieconsulent Jaap van Leeuwen bespraken het belang van energiebesparing en het project ‘Bespaar energie met de Woonbond’, onder andere aan de hand van een voorbeeld uit Groningen. Bewoners van de Spicaflat betalen voor energiebesparende ingrepen een huurverhoging van € 15,- per maand, maar door een fors lagere energierekening gaan zij er financieel op vooruit. De aanwezige huurders hadden veel vragen over hoe je besparingen kan bereiken.

Poetry

Ter afsluiting van de Bewonersdag werden de excursies samengevat door spoken word artiesten Poetry Pusher en de Poetry Circle ('Excursie voedselbank: Eenzaamheid en schaamte. Weerspiegeling van een kapitalistische samenleving'). Ook voerden verschillende lokale politieke kopstukken het woord, waaronder wethouder Freek Ossel, stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema en portefeuillehouder Urwin Vyent. Ze gaven hun eigen visie op de titel van de dag: 'Bedrijvige Buurten'.

Aandachtswijken als veiligheidsrisico?

Joke Baker, voorzitter van het LSA, sprak over de teleurstelling van veel bewoners nu overheidsaandacht voor de aandachtswijken wegvalt en over ondernemende bewoners die kansen zien. 'In het kersverse regeerakkoord staat het woord aandachtswijk een keer genoemd.... als veiligheidsrisico...', zei Bakker. 'Nog geen twee jaar geleden waren we krachtwijk, prachtwijk en professionele knuffelwijk en nu staan we met lege handen voor gesloten wijkhuizen. Zo gaat dat dus met de overheid: van het ene uiterste in het andere. (...) Het is bij de overheid wel gaan dagen dat de beste manier om mensen maatschappelijk vooruit te helpen is: kansen bieden waar bewoners zelf mee aan de slag kunnen... En als je niet als buurt naar de knoppen wil gaan, is de keuze om zelf het heft in handen te nemen onontkoombaar.'

Organisatoren

Deze grootste bewonersbijeenkomst van het jaar wordt al ruim 20 jaar georganiseerd door het LSA, dit jaar in samenwerking met stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de woningcorporaties Rochdale en Ymere, het ministerie van BZK, Participatie en Opbouwwerk ZuidOost, de Nationale Postcode Loterij, actieve bewonersgroepen uit Amsterdam Zuidoost en de Nederlandse Woonbond.

huurderswerk

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen