Bewoners willen baas in eigen buurt zijn

10 november 2014

Honderden actieve vrijwilligers uit heel Nederland komen 15 november naar Enschede voor de Landelijke Bewonersdag. Op deze dag maken actieve bewoners duidelijk dat ze de regie terug willen over wonen en leefbaarheid.

Groep mensen

Actieve bewoners geloven er sterk in dat zaken persoonlijker en kleinschaliger geregeld kunnen worden. Op de Landelijke Bewonersdag praten deze vrijwilligers over buurtrechten, bewonersinitiatieven en wooncoöperaties. De dag wordt georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners en de Nederlandse Woonbond.

Onvoldoende zeggenschap

De rol en positie van actieve bewoners is aan het veranderen. Er wordt veel van ze gevraagd in de participatiemaatschappij. Tegelijkertijd hebben deze vrijwilligers in stadswijken onvoldoende zeggenschap. Actieve bewonersgroepen willen serieus genomen worden als gesprekspartner. Ze willen dat budget wordt overgedragen op het moment dat zij taken overnemen van de gemeente, ze willen het recht op buurtplanning en meebeslissen over maatschappelijk vastgoed. Ook willen huurders meer zeggenschap over het beleid van de verhuurder.

De regie terug

Op de Landelijke Bewonersdag doen Woonbonddirecteur Ronald Paping, en de directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Ties de Ruijter, een oproep om actieve bewoners en huurders de regie te geven. Ook zal Grace Tanamal (Tweede Kamerlid PvdA) vertellen waarom zij vindt dat buurtrechten ingevoerd moeten worden.

Inspiratie opdoen

Naast een inhoudelijk programma met colleges en debatten over de veranderde rol van burgers en overheid, presenteren tientallen actieve bewonersprojecten zich. Er is cabaret en muziek en mensen vieren dat ze zich het hele jaar inzetten voor hun buurt. Het is een dag waarop bewoners nieuwe inspiratie krijgen, netwerken en met nieuwe energie naar hun wijk gaan. De dag in de Grolsch Veste is gratis te bezoeken voor actieve bewoners. Die kunnen zich aanmelden op de website van de Landelijke Bewonersdag.

huurderswerk
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen