BewonersAgenda gepresenteerd op LSA-Bewonersdag

30 november 2015

Op de Landelijke Bewonersdag van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) op zaterdag 28 november is de BewonersAgenda gepresenteerd. De agenda, die tien punten bevat, is een oproep aan de samenleving voor een betere samenwerking in steden en dorpen.

Landelijke Bewonersdag 28 november 2015
Wethouder Tjeerd Herrema van Almere neemt eerste exemplaar BewonersAgenda in ontvangst

Zo’n vierhonderd actieve bewoners waren naar het Topsportcentrum Almere gekomen om voorstellen aan te dragen voor de BewonersAgenda van het LSA. Ook konden ze in workshops ‘bewonersdeals’ sluiten of met de bus mee voor ‘verrassende ontmoetingen’ met actieve Almeerders. Publicist Pieter Hilhorst, die een boek (De Belofte) heeft geschreven over zijn mislukte carrière als wethouder in Amsterdam, vertelde dat hij bij veel bewonersinitiatieven van onderop het geloof in eigen succes mist. ‘Durf groter te dromen’, hield hij de zaal voor. Hij pleitte ook voor het zichtbaar maken en verleggen van de geldstromen die zijn bedoeld voor bewonersinitiatieven. Dat geld zou eigenlijk naar bewonersorganisaties zelf moeten gaan.

Onze agenda, onze toekomst

‘Het gaat om onze agenda, om onze toekomst’, zei LSA-voorzitter Joke Bakker. Volgens haar heeft de Agenda Stad van het kabinet onvoldoende oog voor de bewoners. ‘En daarom hebben wij Agenda Stad gehackt en komen we met een eigen BewonersAgenda.’ Onder deze Agenda kwamen aan het eind van de Bewonersdag onder meer de handtekeningen te staan van Woonbonddirecteur Ronald Paping en Tweede Kamerlid Grace Tanamal (PvdA). Dit zijn in kort bestek de tien punten op de BewonersAgenda: werk professioneel samen, hou het lokaal, zorg voor een open overheid en passende wet- en regelgeving, stimuleer maatschappelijke aanbesteding, regel toegang tot geld en beschikking over gebouwen, maak plannen voor de eigen buurt, kies zelf je ondersteuning en leer van elkaar.

Onderteken BewonersAgenda

Het LSA roept bewoners, bedrijfsleven en (lokale) politiek op om de BewonersAgenda te onderschrijven en uit te dragen (www.bewonersagenda.nl). Wethouder Tjeerd Herrema van Almere kreeg het eerste exemplaar van de BewonersAgenda, die was verpakt als verrekijker. ‘Om in te toekomst te kijken en de inhoud van de agenda dichtbij te halen.’ Hij zegde toe de BewonersAgenda te bespreken in de gemeenteraad. Ook minister Plasterk van BZK kwam een kijkje nemen in Almere. Hij beloofde nog eens te kijken hoe het ‘Right to Challenge’ (het recht om uit te dagen) kan worden verbeterd. Met dit recht kunnen bewoners in een aantal gemeenten zelf het initiatief nemen om een activiteit van de overheid over te nemen

leefbaarheid
LSA

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen