Persbericht

Blok miskent knelpunten financiering huurdersorganisaties

1 december 2014

Er zijn veel knelpunten met de financiering van huurdersorganisaties, blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Woonbond. Morgen spreekt de Kamer over de financiering van huurdersorganisaties, naar aanleiding van de parlementaire enquête Woningcorporaties.

De commissie beveelt aan huurdersorganisaties meer middelen en rechten te geven om een tegenmacht voor corporaties te kunnen zijn. Toch heeft minister Blok laten weten geen redenen te zien om huurdersorganisaties extra middelen te geven, omdat er volgens hem 'geen knelpunten' zijn. Uit de rondgang langs huurdersorganisaties blijkt dat er wel degelijk grote problemen spelen met de financiering van huurdersorganisaties.

In een paar dagen tijd stroomden de meldingen over problemen met de financiering binnen bij de Woonbond. Volgens de Overlegwet moeten corporaties de onkosten vergoeden die redelijkerwijs samenhangen met de taken van een huurdersorganisatie. Uit tientallen meldingen blijkt dat noodzakelijke kosten vaak niet worden vergoed, en dat de onkostenvergoeding ingezet wordt als dwangmiddel. Er zijn juist meer middelen nodig om de huurdersorganisaties verder te laten professionaliseren. Huurdersorganisaties hebben onvoldoende budget om trainingen te volgen of deskundig advies in te winnen.

'Het komt geregeld voor dat de verhuurder dreigt de geldkraan dicht te draaien bij een conflict met de huurdersorganisatie. Dat staat haaks op de positie van serieuze tegenmacht die de deze organisaties moeten vervullen,' zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. 'Daarnaast geven veel huurdersorganisaties aan onvoldoende middelen te hebben om hun werk goed te kunnen doen, laat staan om verder te kunnen professionaliseren.'

De Woonbond is blij dat zeggenschap van huurders nu hoog op de agenda staat bij de Kamer. ‘Maar er moet nu wel echt doorgepakt worden,' stelt Paping. 'Dat betekent dat er naast een uitbreiding van de rechten van huurdersorganisaties, ook voldoende middelen komen om de rol van tegenmacht waar te kunnen maken.' De Woonbond roept de Kamer op om huurdersorganisaties de rechten en middelen te geven om de belangen van huurders naar behoren te kunnen dienen.

belangenbehartiging
huurdersorganisatie
zeggenschap

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen