Blok wil niet ingrijpen bij Student Hotels

2 december 2016

Minister Blok van Wonen wil niet ingrijpen bij de huurcontracten die Student Hotels zijn bewoners aanbiedt. Hij zegt dit in antwoord op Kamervragen van CDA en PvdA over de rechtmatigheid van de tijdelijke contracten van Student Hotels.

Student Hotel Groningen
Interieur receptie Student Hotel Groningen

 

In vijf studentensteden biedt Student Hotels voor enorme prijzen studentenkamers aan buiten de bestaande huur(prijs)wetgeving om. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hierover in september alarm geslagen. Dat was voor CDA en PvdA aanleiding om Kamervragen te stellen.

Geen bemoeienis met huurcontract en huur

In zijn antwoord laat Blok weten zich niet te willen bemoeien met de huurcontracten en de huurprijzen van Student Hotels. ‘Het is aan de huurcommissie en uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of sprake is van reguliere huur van woonruimte en of daarbij vervolgens de huurprijsregelgeving wordt overschreden. Het is aan de betreffende huurders om zich bij huurprijsgeschillen tot de huurcommissie te wenden en indien nodig tot de rechter. Het rijk heeft op dit punt geen handhavende taak.’ Ook over de huurprijs, die tussen € 635,- en € 1.100,- ligt wil hij geen uitspraak doen. ‘In beginsel is het aan partijen zelf om afspraken over de hoogte van de huurprijs te maken’, aldus Blok.

Hotelvergunning

Student Hotels bieden studenten, van wie 75 procent uit het buitenland, maximaal een jaar woonruimte op basis van een hotelvergunning. Dit heeft volgens de LSVb grote nadelen voor de ‘huurders’ omdat zij op deze manier geen huurbescherming hebben. In Student Hotels kunnen studenten bijvoorbeeld veel sneller op straat gezet worden dan bij reguliere verhuur. Ook behoudt het Student Hotel zich het recht voor toegang tot de gehuurde kamer te verschaffen. Bij een ‘gewoon’ huurcontract zou dit onder huisvredebreuk vallen.

studentenhuisvesting

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen