Brede steun voor wet maatschappelijk initiatief

20 februari 2017

Veel politieke partijen zijn voorstander om maatschappelijke initiatieven in de wijken met landelijke wetgeving te ondersteunen. Dat bleek tijdens het politieke debat ‘Maak je punt!’ van LSA Bewoners op vrijdag 17 februari in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Actieve bewoners gingen met tien (kandidaat) Kamerleden in debat.

Kandidaat Kamerleden tijdens LSA-debat in pakhuis De Zwijger.

Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aantocht organiseerde LSA Bewoners een politiek debat met (kandidaat) Kamerleden. De inzet van LSA Bewoners is onveranderd: actieve bewoners in de wijken moeten meer zeggenschap krijgen. In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bespraken de bewoners eerst zelf welk punt zij tijdens het politieke debat wilden maken.

Meer zeggenschap

In de afgelopen vier jaar zijn de eerste stappen gezet om actieve bewoners meer zeggenschap te geven. De PvdA diende in september 2015 een voorstel in om te experimenteren met buurtrechten, al haalde dat geen meerderheid. GroenLinks kreeg het samen met de PvdA wel voor elkaar om de bewoners meer rechten te geven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ChristenUnie heeft samen met de PvdA eind vorig jaar in een initiatiefnota voorstellen gedaan om bewoners meer zeggenschap te geven over hun omgeving.

Sprong voorwaarts

Volgens waarnemend directeur Thijs van Mierlo van LSA Bewoners gaan deze initiatieven nog niet ver genoeg. Volgens hem moet de politiek een sprong voorwaarts maken. Hij daagde de aanwezige (kandidaat) Kamerleden uit om in de komende regeerperiode een initiatiefwet ‘stimulering maatschappelijk initiatief’ in te dienen. Uit een kort rondje langs de tien deelnemende politieke partijen, bleek dat een ruime meerderheid dit voorstel steunt. Alleen de VVD, voorstander van een kleine overheid, ziet andere mogelijkheden dan een wet om bewoners te ondersteunen. Ook de SP wil zeggenschap niet bij wet regelen, maar overweegt een tijdelijk wet wel te steunen.

Investeringen in de wijken

Naast buurtrechten is de wijkaanpak een belangrijk politiek onderwerp voor actieve bewoners. In zijn inleiding over dit thema betoogde Jeffrey Davidsz van stichting BewonersBedrijf Nieuwland i.o. dat in de wijkaanpak vier acteurs een rol hebben. Hoofdrolspelers zijn de bewoners, die samen met de centrale overheid, gemeenten en corporaties aan de wijk werken. Een mogelijke oplossing: er moet een nationaal investeringsprogramma voor aandachtswijken komen. Over deze stelling waren niet alle partijen het eens. De SP vindt dat de verhuurderheffing voor corporaties een investeringsplicht (voor de wijken) moet worden, en wil een fonds voor buurten waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Volgens het CDA draait het vooral om vertrouwen. “Zonder vertrouwen in bewoners komen er geen initiatieven van de grond. Zij moet een gelijkwaardige gesprekspartner zijn van de gemeente,” aldus Barbara Gardeniers.

LSA
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen