Brief van de belastingdienst over inkomensindicaties

14 april 2014

De belastingdienst startte vorige week met het informeren van huurders over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen daarover een brief van de belastingdienst.

hand met steeds hogere stapeltjes euromunten

De belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar via het speciale portaal inkomensafhankelijkehuurverhogingen.nl om verzocht hebben.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Via de inkomensindicaties kan een de verhuurder aan de weet komen of hij per 1 juli 2014 een huurverhoging mag vragen die hoger ligt dan de zogenaamde 'basishuurverhoging' van 4%. Aan huishoudens met een inkomen tot € 34.085,- mogen verhuurders niet méér vragen dan 4%. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.085,- en € 43.602,- kunnen een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van 0,5%, waarmee hun huurverhoging op 4,5% uit kan komen. Huishoudens met met een inkomen hoger dan € 43.602 kunnen te maken krijgen met 2,5% extra. Hun huurverhoging kan dit jaar maar liefst 6,5% zijn.

Alleen indicaties, geen exacte gegevens

De belastingdienst mag verhuurders alleen laten weten tot welke inkomenscategorie de bewoners van een opgevraagd adres horen: lager dan € 34.085, tussen de € 34.085,- en € 43.602 of hoger dan € 43.602. Exacte inkomensgegevens -of namen van de betrokken bewoners- worden niet verstrekt.

Niet alle verhuurders houden zich aan de regels

Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs. Van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicaties opvragen. Dat dit niet mag, wil helaas niet zeggen dat alle verhuurders deze regels naleven. De belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt.

Klachten leidden tot brief

Vorig jaar zijn er door zowel verhuurders als de belastingdienst veel fouten gemaakt. De Woonbond en het College Bescherming Persoonsgegevens hebben daarover geklaagd bij het rijk. Als gevolg daarvan krijgen huurders dit jaar een brief toegestuurd waarmee zij in elk geval geïnformeerd worden over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Het is een beetje mosterd na de maaltijd, want de inkomensindicatie is dan al verstrekt. Een huurder die bijvoorbeeld principiële bezwaren heeft tegen privacyschending, kan geen bezwaar meer maken om te voorkomen dat zijn verhuurder een inkomensindicatie opvraagt.

Ten onrechte verstrekt

Wat de informerende brief van de belastingdienst wel mogelijk maakt, is dat huurders van wie ten onrechte gegevens zijn verstrekt, dit tijdig kunnen signaleren en in kunnen grijpen. Dit gaat om huurders in geliberaliseerde huurwoningen en in onzelfstandige huurwoningen (kamers, woonwagens en standplaatsen). In beide gevallen mogen de verhuurders géén inkomensindicaties opvragen en mag de belastingdienst die niet verstrekken.

Wanneer huurt u ‘geliberaliseerd’?

Uw woning is geliberaliseerd als het huurcontract van uw woning is ingegaan op of ná 1 juli 1994 en er een huurprijs werd afgesproken bóven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. Deze grens wordt ieder jaar aangepast en is per 1 januari 2014 € 699,48.

Oudere woningen en kamers

Ook (nieuwbouw)woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor de eerste keer werden verhuurd met een hogere huur dan de toen geldende liberalisatiegrens (op het moment dat de huurovereenkomst inging), zijn geliberaliseerde huurwoningen. In al deze gevallen mag uw verhuurder géén inkomensindicaties van u opvragen bij de belastingdienst. Ook als u onzelfstandig woont, dat wil zeggen u huurt een (studenten)kamer, een woonwagen of een standplaats, mag de verhuurder uw inkomensgegevens niet opvragen.

Niet-geliberaliseerd

Woont u al meer dan 25 jaar in uw huurwoning en tekende u vóór 1 juli 1989 uw huurcontract? Dan is uw woning niet-geliberaliseerd. In dat geval mag de verhuurder wel uw inkomensindicatie opvragen, behalve als uw huurprijs hoger is -of door de komende huurverhoging wordt- dan de maximumhuurprijs volgens het puntenstelsel.

Wat kunt u doen?

Als uw inkomensindicatie ten onrechte is versterkt, adviseert de Woonbond u een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw verhuurder en ook een melding te doen bij de belastingdienst. De belastingdienst neemt maatregelen als een verhuurder misbruik maakt van de mogelijkheid om inkomensindicaties op te vragen. U kunt uw melding sturen naar: Belastingdienst/Centrale Administratie; T.a.v. UMT Unit Inwinnen & Verstrekken van Gegevens; Postbus 1254; 7301 BM Apeldoorn.

Meld het ook bij de Woonbond!

Vergeet niet ook de Woonbond op de hoogte te stellen als uw inkomensindicatie ten onrechte is verstrekt! Als landelijke belangenbehartiger van huurders is het belangrijk dat de Woonbond uit de eerste hand verneemt van huurders als er dingen mis gaan. U kunt hiervan melding maken op het Meldpunt Huuralarm.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen