BZK: 1,4 miljoen euro voor Actie Agenda Vakantieparken

15 februari 2021

Met de verlenging van de Actie Agenda Vakantieparken trekt BZK 1,4 miljoen euro uit om vakantieparken waar mensen uit nood wonen, leefbaar en veilig te houden.

Noodgedwongen op een vakantiepark wonen omdat je nergens anders terecht kan. Officieel mag het niet, maar het gebeurt toch. In de praktijk betekent dit dat mensen illegaal verblijven en daarmee geen vast adres hebben. Enkele gevolgen hiervan zijn dat zij geen zorgverzekering kunnen afsluiten, stemrecht verliezen en zich niet kunnen inschrijven als woningzoekende.

Permanente bewoning oplossen

BZK erkende in 2018 het probleem en startte samen met gemeenten, provincies, ondernemers en maatschappelijke organisaties de Actie Agenda Vakantieparken om deze problematiek aan te pakken. Waar in de eerste opzet de betrokken partijen vooral het probleem in kaart brachten, moeten er nu oplossing voor de permanente bewoning op vakantieparken worden gevonden. Daarbij wordt niet automatisch gedacht het herhuisvesten van bewoners, maar ook aan de mogelijkheid om bestaande parken te bestemmen als woonwijken waardoor inwoners wél een beschikken over een vast adres. BZK schrijft op haar website dat de afgelopen twee jaar bij alle betrokken partijen het besef van urgentie dankzij de Actie Agenda is vergroot.

Doelen Actie Agenda

De Actie-Agenda Vakantieparken houdt vast aan de eerder geformuleerde doelen. Zo blijft het samenwerkingsverband inzetten op een economisch levensvatbare verblijfsrecreatiesector. Waar mogelijk worden parken benut als aanvulling op de woningmarkt. Tevens moeten kwetsbare mensen in beeld blijven en criminaliteit worden uitgebannen. Gemeenten moeten vakantieparken ondersteunen om verloedering tegen te gaan.

Sneller hulp bieden

Een van de betrokken maatschappelijke organisaties is Valente, de Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Namens Valente tekende voorzitter Ineke van Hooff. Volgens haar biedt de Actie Agenda Vakantieparken de mogelijkheid om door goede samenwerking sneller en effectiever hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben: ‘De realiteit is dat mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, psychische problemen of dakloosheid veel vaker dan wenselijk is hun toevlucht zoeken op een vakantiepark of camping omdat er geen betaalbare woning is. We willen graag dat gemeenten en maatschappelijke zorgorganisaties, zoals de leden van Valente, meer zicht gaan krijgen op de mensen die nu, bij gebrek aan passende huisvesting en zorg, op vakantieparken moeten verblijven’.

beschikbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen