Camelot opgeschort

12 januari 2021

Leegstandverhuurder Camelot verloor verhuurvergunning in België voor sociale woningen, hetgeen aanleiding is voor de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) om het lidmaatschap van Camelot tijdelijk op te schorten.

Camelot trad op als leegstandsbeheerder namens de Belgische woningcorporatie Woonhaven van 120 flats in Antwerpen.

Camelot mag geen sociale huurwoningen meer verhuren in België omdat de Vlaamse overheid constateerde dat de woningen niet voldeden aan de eisen die het land stelt aan sociale woningen. Hierbij gaat het om eisen aan isolatie en verwarming. Camelot trad op als leegstandsbeheerder namens de Belgische woningcorporatie Woonhaven van 120 flats in Antwerpen. Directeur Bob de Vilder beaamt dat er dingen mis zijn gegaan in Antwerpen, maar wijst er op dat eigenaar Woonhave de panden wil gaan slopen en niet meer wil investeren in onderhoud.

Tanden laten zien

Voorzitter Ton Ruhe van VLBN stelt dat Camelot zich in Nederland aan alle beoordelingsrichtlijnen van de branchevereniging heeft gehouden, maar dat het oordeel van de Vlaamse overheid om een reactie vroeg van VLBN: ‘De situatie in België is onacceptabel. Als branchevereniging laten we daarom onze tanden zien om Camelot aan te sporen zorgvuldiger te handelen.’

Herstelplan

Camelot betreurt bij monde van directeur Nederland Bob de Vilder de opschorting van het lidmaatschap, maar zegt het besluit van de leden en het bestuur te respecteren. De opschorting kan volgend Ruhe ongedaan worden gemaakt als Camelot met een herstelplan komt. Overigens is Camelot verwikkeld in een reorganisatie, waarbij men zoekt naar een nieuwe CEO voor de divisie verhuur en leegstandsbeheer. De huidige CEO Joost van Gestel gaat zich intern richten op projectontwikkeling. Zowel Camelot als VLBN benadrukken dat de wisseling van CEO los staat van het opgeschorte lidmaatschap. Voorzitter Ruhe benadrukt het belang van een herstelplan: ‘Het mag niet zo zijn dat er straks wordt gezegd dat met een nieuwe CEO het probleem is opgelost. Er moet een gedegen herstelplan komen. Pas dan kunnen leden en bestuur van VLBN besluiten of de opschorting ongedaan kan worden gemaakt.’

Voornemen

Camelot heeft volgens De Vilder het VLBN bestuur toegezegd haar medewerking te verlenen aan de wens om een plan van verbetering op te stellen en dit uitvoering te geven, zodat de opschorting kan worden opgeheven. ‘Een gesprek hierover met het bestuur is aan Camelot toegezegd’, aldus Vilder. Volgens hem heeft Camelot het voornemen om het lidmaatschap te behouden.

antikraak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen