CBP heeft bezwaar tegen gluurverhoging voor lage middeninkomens

28 augustus 2012

Het kabinet heeft begin juli een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om ook de huren voor huishoudens tussen de € 33.000,- en € 43.000,- extra te verhogen, en wel met 1 procent boven inflatie. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft inmiddels bezwaar geuit tegen dit wetsvoorstel en er een negatief advies over uitgebracht.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

Aan deze ‘kleine gluurverhoging’ van 1 procent kleven dezelfde bezwaren als tegen de ‘grote gluurverhoging’ van 5 procent, waaronder schending van de privacy. Zo vindt het CBP dat er niet wordt aangetoond in welke mate het voorstel de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. Ook wordt onvoldoende gemotiveerd waarom de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst doorbroken mag worden.

De kleine gluurverhoging is overeengekomen door de Kunduz-coalitie in het Begrotingsakkoord 2013. Daarin werden een paar extra eisen aan de verhoging gesteld, zoals een bezwaar- en beroepsmogelijkheid via de Belastingdienst in plaats van de huurcommissie en een toezichtrol voor het CBP. Aan deze eisen is echter in het naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel niet voldaan.

360.000 Huishoudens

De kleine gluurverhoging treft 360.000 huishoudens, vaak met een netto huishoudinkomen van onder de € 2.000,- per maand. Hun netto huurquote loopt vaak al op tot boven de 30 procent, ook in sociale huurwoningen. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt dit onrechtvaardig: ‘De lagere middeninkomens betalen mee aan de huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek, maar als dank kunnen ze vanwege de Brusselse beschikking binnen de sociale huursector niet meer verhuizen en moeten ze nu dus een extra huurverhoging betalen.’

Raad van State

Opmerkelijk is ook dat de Raad van State, waarvan ex-minister Donner van BZK onlangs vice voorzitter werd, nu volstaat met een advies zonder kritische kanttekeningen. Tegen het wetsvoorstel van de grote gluurverhoging had de Raad nog stevige kritiek, onder andere vanwege het eenzijdige karakter van de huurverhoging, de effectiviteit van de maatregel om doorstroming te bevorderen en de privacy-aspecten.

Prullenbak

Behandeling van het wetsvoorstel voor de kleine gluurverhoging is pas na de verkiezingen op 12 september. De Woonbond hoopt dat een nieuwe Tweede Kamer dit wetsvoorstel naar de prullenbak verwijst. Het net uitgekomen advies van het CBP draagt daar vermoedelijk aan bij. Al geeft BZK-minister Spies in een Kamerbrief er geen blijk van onder de indruk te zijn van het CBP-advies.

Verschillen

Overigens ligt het wetsvoorstel voor de grote gluurverhoging van 5 procent nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Die heeft een besluit daarover uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de samenhang tussen beide wetsvoorstellen (5% en 1%) en hoe met de verschillen moet worden omgegaan.

Advies van het CBP over de kleine gluurverhoging en de Kamerbrief hierover van Spies ​

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen