CDA, VVD en PVV laten huurtoeslagontvangers hard vallen

23 november 2011

De groep huurders met de laagste inkomens gaat volgend jaar veel meer betalen voor wonen. Dat werd gisteren duidelijk tijdens stemmingen in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van BZK. Een motie om extra bezuinigingen op de huurtoeslag ongedaan te maken werd verworpen.

Lege portemonnee

​Gistermiddag werd er in de Tweede Kamer gestemd over de begroting van het ministerie van BZK. De motie waarin Linda Voortman (GroenLinks), Ed Groot (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) voorstelden om extra bezuinigingen op de huurtoeslag af te blazen kreeg niet genoeg steun. D66, Partij voor de Dieren, en Christen Unie stemden mee met GroenLinks, PvdA en SP, maar gedoogpartner PVV steunde de regeringsfracties. Daardoor was er geen Kamermeerderheid voor deze motie. (pdf)

De Woonbond heeft zich tot het uiterste ingespannen om de bezuinigingen op de huurtoeslag te voorkomen, maar dat heeft helaas niet mogen baten.

Half september liet de Woonbond de Tweede Kamer weten dat een breed front van maatschappelijke organisaties bezuinigingen op de huurtoeslag onaanvaardbaar vindt. Een oproep van de Woonbond werd ondersteund door tientallen maatschappelijke organisaties, waaronder de FNV, de vier grote en 32 middelgrote gemeenten (G4 en G32), de ouderenorganisaties CSO, ANBO en Unie KBO, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, de vereniging van woningcorporaties Aedes, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en zelforganisaties van migranten. Ook een paar honderd lokale huurdersorganisaties ondertekenden het protest. De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid tekende eveneens, wat aangeeft dat lang niet alle CDA-ers het eens zijn met deze bezuiniging.

Alternatief voorhanden

Eerder droegen de Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes al een alternatief aan voor de bezuiniging op de huurtoeslag. Dat alternatief hield een minieme verhoging in van het zogenaamde eigenwoningforfait. Als huiseigenaren 0,58 in plaats van 0,55 procent van de WOZ-waarde van hun woning bij hun belastbare inkomen moeten optellen zou dat de schatkist hetzelfde bedrag opleveren dat nu wordt bezuinigd op de huurtoeslag. Een iets hoger eigenwoningforfait zou huiseigenaren gemiddeld 35 euro per jaar kosten; wie een dure eigen woning heeft betaalt daarbij wat meer, en wie een bescheiden eigen woning heeft juist wat minder.

Rekening bij huurders met laagste inkomens

Maar CDA, PVV en VVD kiezen ervoor om de rekening van de crisis bij de groep huurders met de laagste inkomens neer te leggen. De bezuiniging op de huurtoeslag leidt er toe dat meer dan een miljoen huishoudens met huurtoeslag er volgend jaar gemiddeld 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro.  Samen met andere maatregelen die de koopkracht van de laagste inkomens aantasten leidt dit tot armoede en betalingsproblemen. Juist bij huurtoeslagontvangers, waaronder veel ouderen met alleen een inkomen uit AOW, hakt een verhoging van de woonlasten er keihard in.

betaalbaarheid
huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen