Chaos bij invoering inkomensafhankelijke huurverhoging

8 april 2013

De invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) verloopt chaotisch. De Woonbond verwacht dat de chaos de komende maanden verder toeneemt, als huurders een brief krijgen over hun nieuwe huur per 1 juli.

Bedolven onder bureaucratie

Verhuurders zijn druk bezig met het voorbereiden van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Om de huren met 4% te verhogen hoeven zij niet te weten hoeveel hun huurders verdienen. Maar om een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4.5% of 6.5% te mogen vragen hebben zij inkomensindicaties nodig, die de Belastingdienst verstrekt.

De Belastingdienst blijkt die gegevens niet altijd te kunnen leveren. Verhuurders kunnen over 10 tot 30 % van de woningen die zij verhuren geen inkomensindicaties krijgen, meldde de NOS afgelopen vrijdag. Die 10 tot 30% is een gemiddelde. Er zijn verhuurders die van geen enkel adres gegevens kunnen krijgen, maar ook verhuurders die over alle gevraagde adressen gegevens kregen. Weer anderen kunnen de indicaties nog niet opvragen, omdat ze nog wachten op een inlogcode voor het webportaal waarmee de Belastingdienst de gegevens verstrekt.

Veel fouten verwacht bij voorstel huurverhoging

De Woonbond verwacht dat de chaos alleen maar toeneemt vanaf het moment dat verhuurders brieven gaan sturen waarin zij voorstellen de huur met 4.5 of 6.5% te verhogen. De nieuwe wetgeving daarvoor is ingewikkeld;  met welk percentage de huur omhoog mag hangt af van wat de mensen die per 1 juli 2013 tot een huishouden horen in 2011 hebben verdiend. Er zijn meerdere instanties betrokken bij het leveren en verwerken van deze informatie. Daarom kunnen er ook op meerdere plekken dingen mis gaan.

Belastingdienst helderziend?

Gegevens over het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden haalt de Belastingdienst uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Gegevens over hun inkomen in 2011 heeft de Belastingdienst zelf. Maar de Belastingdienst  is niet helderziend: zij kan onmogelijk weten wie er tussen nu en 1 juli nog verhuist of overlijdt. Dus zal een deel van de verstrekte inkomensindicaties bij voorbaat fout zijn. Ook op fouten in de Gemeentelijke Basisadministratie heeft de Belastingdienst geen zicht. Wie een beroep kan doen op de hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten weet de dienst evenmin.

Bureaucratisch web

De Belastingdienst kijkt sec naar het huishoudinkomen van 2011. Huurders die na 2011 met een inkomensdaling te maken kregen, kunnen vervolgens bezwaar maken tegen 4.5 of 6.5% huurverhoging. Zij moeten daar wel moeite voor doen. Als hun inkomen in 2012 is gedaald tot onder een van de inkomensgrenzen, kunnen ze de extra huurverhoging ongedaan krijgen door een IB60 formulier over 2012 op te vragen en aan hun verhuurder op te sturen. Als het inkomen pas in 2013 gedaald is kan dit niet. Een huurder kan dan wel bezwaar maken, maar de verhuurder hoeft dat niet te honoreren. Die kan eisen dat de inkomensdaling bewezen wordt met een IB60 formulier over 2013, dat pas in 2014 door de Belastingdienst verstrekt kan worden. 

Meldpunt Woonbond in de maak

De Woonbond gaat de problemen met de huurverhoging monitoren via een volgende week te openen meldpunt voor huurders. Gedupeerden van fouten in het huurverhogingsvoorstel kunnen daar hun ervaringen melden. Maar het meldpunt is ook bedoeld voor huurders die door een ‘foutloos’ huurverhogingsvoorstel in de problemen raken. Veel huurders met een laag inkomen krijgen dit jaar 4% huurverhoging, en veel huurders met een bescheiden middeninkomen 4.5 of 6.5%. Gaat de huurverhoging uw draagkracht te boven?  Via het meldpunt kunt u laten weten wat dit voor u betekent. De Woonbond speelt de signalen door naar politiek Den Haag.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen