Chronisch zieken en gehandicapten uitgezonderd van gluurverhoging

29 april 2013

Een deel van de chronisch zieke en gehandicapte huurders hoeft de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen. Dat was al eerder bekend, maar pas afgelopen week werd duidelijk hoe de regeling eruit ziet en wie bezwaar kan maken tegen de gluurverhoging.

Rolstoelgebruiker in huis
Rolstoelgebruiker in huis

Zowel huurders die voldoen aan de gestelde criteria als hun huisgenoten, hoeven de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen.

Ook het inkomen van eventueel inwonende mantelzorgers wordt buiten beschouwing gelaten. Als een van de leden van een huishouden chronisch ziek of gehandicapt is, kan dus met succes bezwaar gemaakt worden tegen de huurverhoging op grond van inkomen.

De criteria komen grotendeels overeen met de criteria die recht geven op een corporatiewoning. Aangepaste woningen vallen ook onder de regeling.

Om wie gaat het?

De groep chronische zieken en gehandicapten die geen ‘gluurverhoging’ hoeft te betalen bestaat uit:

  1. Huurders met een AWBZ indicatie voor verpleging, verzorging of individuele begeleiding;

  2. Huurders die een indicatie voor verblijf in de AWBZ-instelling hebben (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) maar nog wel zelfstandig wonen;

  3. Huurders die ADL-assistentie ontvangen (ADL = algemene dagelijkse levensverrichtingen) in een speciale rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoning;

  4. Huurders die aanpassingen aan de woning hebben gekregen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld een traplift of een in hoogte verstelbaar keukenblad.


Extra voorwaarde

Ten aanzien van de indicaties geldt nog wel de voorwaarde dat zij voor een jaar geldig moeten zijn en betrekking hebben op ten minste 10 uur per week. Voor chronisch zieken en gehandicapten die (iets) minder uren zorg nodig hebben kan doorstroming naar een andere woning echter ook onlogisch en onwenselijk zijn. De Woonbond vindt daarom dat er kritisch gekeken moet worden naar de grens van 10 uur.

Bezwaar maken voor 1 juli

De regeling treedt per 1 mei in werking. Doordat de regeling zo laat bekend is geworden, is een goede informatievoorziening lastig. De Woonbond is bezorgd dat veel chronisch zieken niet op tijd geïnformeerd kunnen worden over deze uitzonderingsregels. Bezwaar maken (bij de verhuurder) moet namelijk voor 1 juli. ​

inkomensafhankelijke huurverhoging
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen