Cobouw café: te weinig aandacht voor woningmarkt

10 maart 2017

Waarom is de woningmarkt amper een onderwerp in de huidige verkiezingscampagnes? Dat was gisteren de centrale vraag in een door bouwtijdschift Cobouw georganiseerd debat.

Handen bouwen aan eurohuisje

Woonbonddirecteur Ronald Paping, Aedes voorzitter Marnix Norder, PvdA-Kamerlid Albert de Vries, en Bouwend Nederland-vice-voorzitter Henk Homberg bogen zich over deze vraag. Ook Paping vindt dat er te weinig aandacht is voor problemen op de woningmarkt.

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen

Paping: “Ik word dagelijks geconfronteerd met schrijnende gevallen. Mensen die al meer dan 10 jaar op een wachtlijst voor een huurwoning staan. Die niet kunnen wonen waar ze willen. Omdat er structureel 300 duizend woningen te weinig zijn. En dan heb ik nog niet eens over de betaalbaarheid. Dit kabinet heeft met de verhuurderheffing de rekening bij de laagste inkomensgroepen gelegd.”

Huurverlaging

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis € 900,- gedaald. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist € 816,- duurder geworden ten opzichte van 2012. Steeds meer huurders komen financieel in de knel. De Woonbond dringt er dan ook op aan dat een komend kabinet de huren met tien procent verlaagt.

Meer bouwen

Aedesvoorzitter Norder voorspelde dat er weer meer gebouwd gaat worden. “Deze week hebben we met alle corporaties afgesproken de nieuwbouw te verdubbelen. In 2018 gaan we 34 duizend huizen bouwen. Maar ik ben het met Paping eens dat de verhuurderheffing een rem op de nieuwbouw gezet heeft en een prijsopdrijvend effect gehad heeft.”

Huurstemwijzer

Benieuwd wat de plannen zijn van politieke partijen op het gebied van huren? Doe de Huurstemwijzer.

betaalbaarheid
nieuwbouw

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen